Felanmälan och störningsanmälan görs dygnet runt till Riksbyggen Dag & Natt:
 0771 - 860 860

FAQ - Frågor och svar

På denna sida finner du svar på de vanligaste frågorna. All information som finns här kan du även hitta under respektive rubrik under fliken "Boende".

Söker du någon speciell fråga kan du söka genom att trycka "CTRL" + "F" och därefter skriva dit sökord.

Senast uppdaterad: 2023-03-23

Föreningens namn: RBF Malmöhus 22

Föreningens adress: Riksbyggen RBF Malmöhus 22  Box 8057, 200 41 Malmö

Föreningens organisationsnummer: 746000-9942

Fastighetsbetäckning: Almvik 1 (Serenadg. 1-17), Högaholm 1 (Serenadgatan 2-18), Högaholm 3 (Serenadg. 22 & 28), Högaholm 4 (Serenadg. 24 & 30), Arian 1 (Kvartettg. 28-56), Arian 2 (Kvartettg. 4-26), Romansen 1, Högaholm 5, Arian 3 och Duetten 1.

Adresser: Serenadgatan 1-30 samt Kvartettgatan 4-56

Förvaltare: Riksbyggen

Styrelsen: Se flik "Kontakt" ovan

Stadgar: Nya Stadgar. Se under flik "Boende" eller "Mäklarinfo" ovan

Årsredovisningar: Se under flik "Boende" eller "Mäklarinfo" ovan

Byggår: Bygget avslutades 1972

Föreningen bildas: 1967

Antal lägenheter: I föreningen finns det 590 bostadsrätter

Antal lokaler: I föreningen finns det 3 st lokaler som hyresrätter

Tomträtt: Föreningen har tomträtt fram till 2023-01-01

Tomträttsavgälde: Se flik "FAQ" och "årsredoviosning"

Gemensamhetslokaler: Finns ej

Parkering: Föreningen har 473 P-platser och 287 garageplatser till uthyrning , 60kr resp. 225kr/mån. Önskas hyra parkering eller garage registrera er och anmäl intresse på kundwebben (riksbyggen.se). Eventuell kötid finns.
Avgiftbelagd gästparkeringar finns på 3 platser inom föreningen, vid Serenadgatan 22, Serenadgatan 28 & Kvartettgatan 3, kostnad 3kr/tim max 3 tim.

Köhantering garage och p-platser: http://www.sylvins.com/site/Learntech/S%20I%20T%20E%20R/-%20-%20Riksbyggen/Aktiva%20koer%20p%C3%A5%20Riksbyggen%20-%20Storyline%20output/story_html5.html?lms=1&signin=ee67b6abc4a0f6db7691d793635e6935&x=Kundwebben
OBS! Varje del har en egen film som ni kan se, tryck på den ”röda runda” pricken för att veta mer om varje enskilt steg. Detta syns i Översiktsiktsbilden.

Vad ingår i månadsavgiften: Se egen flik "Boende"

Kabel-TV: Se egen flik"Kabel TV, bredband, telefoni".

Internet/bredband:Se egen flik "Kabel TV, bredband, telefoni"

El: Se egen flik "El (enhetsmätning)"

Brandsäkerhet: Föreningen utför systematisk brandskyddskontroll. Föreningen har delat ut brandvarnare till samtliga bostadsrättslägenheter. Brandsläckare finns i garage och tvättstugor.

Energideklaration: Energideklarationen finner ni här:
http://www.boverket.se/sv/byggande/energideklaration/sok-energideklaration/sok-och-bestall-energideklaration/

Medlemskap
Skickas till:
Vi använder oss av Riksbyggen vid överlåtelsehantering.

Önskemål innan godkännande: Föreningen begär in arbetsgivarintyg, lönespecifikationer och eventuellt borgenär. Jobbar man utomlands är det fördelaktigt att skicka in detta omgående. Enligt våra stadgar så ska den/dem som köper även vara dem som bor i huset.

Kontraktsskrivning: Vid val av försäljning av er bostadsrätt är det viktigt att allt går rätt till. Vi rekommenderar mäklare till detta uppdrag. Tänk på att göra besiktning av lägenhet innan du köper eller skriv med i villkoren då du som bostadsrättsinnehavare har många skyldigheter.
Vid köp av lägenhet uppmanar vi köparen att utföra en egen besiktning av lägenheten samt även begära ut statuskontrollrapport från säljaren. Finns ej denna kvar kan den överlämnas till säljaren av Riksbyggen mot ersättning. Se även mer under rubriken ”Tillsyn”.

Tillsyn: Föreningen utför inte tillsyn vid försäljning, det är upp till köparen att ombesörja detta och föreningen uppmanar att köparen utför en besiktning. Däremot utför föreningen elsäkerhet och statuskontroll där man återkommer till lägenheterna var tredje år, detta kan du begära ut av din säljare. Denna är inte heltäckande!

Medlemskap: Beviljas eller avslås på respektive styrelsemöte och är baserat på kreditupplysning. Styrelsemöten äger rum ca. en gång varje månad. Kan även godkännas tidigare av ordförande om allt är i sin ordning.

Inflyttning : Styrelsen kommer ta kontakt med köparen när de flyttat in. I samband med inflyttning måste ni besöka Områdeskontoret och ta del av information gällande renovering och trivselregler, Ni får inte påbörja renovering förrän ni varit på områdeskontoret och mottagit denna information. Detta är också viktigt ni kommer till områdeskontoret då vi måste omprogrammera era taggar (tag). Taggar spärras en månad efter inflyttningsdatum så tänk på att följa ovan för undvika detta. Kvittens i samband med detta möte ("Information till inflyttad").

Bankmöte: Säljare och köpare samt mäklare gör upp affären på banken eller kontor. De sista betalningarna görs (tänk på månadsavgifterna här) och eventuella egna kvittenser bytes mot boendepärm (inget krav på denna), nyckelbrickor samt postfacksnyckel.

Pantsättning avgift: Är 1 % av ett prisbasbelopp och betalas av köparen.

Som bank ska ni skicka in avnotering av panter till följande adress:
Riksbyggen Servicecentra, Box 540, 721 09  Västerås

Överlåtelseavgift: Är 2,5 % av ett prisbasbelopp och betalas av köparen.

Renoveringar
Vad får jag göra: Det finns många regler att följa och det är viktigt att man inte stänger av eller tar ner radiatorer (element), bärande väggar, rörledningar, elledningar.  Vid eventuell förändring måste blankett skickas till styrelsen i god tid för ansökan om åtgärder.
Vid renovering av badrum och installation av el ska det utföras fackmannamässigt för att inte riskera att bli ersättningsskyldiga vid skada. Kontakta områdeskontoret för mer info. Fyll även i blankett (Ansökan om lov...). Byte av inredning m.m. gör ni genom att kontakta lämplig entreprenör.

Balkonginglasning: För balkonginglasning behöver man inget tillstånd eller bygglov.  Föreningen rekommenderar BT-BYGG tfn: 040-13 39 05, 0707-48 02 16. Mer info finns på områdeskontoret.

Fackmannamässigt: Alla renoveringar ska göras fackmannamässigt och har man ett gammalt badrum ska detta åtgärdas innan eventuell vattenskada uppstår. Uppstår vattenskador kommer föreningen kräva medlem på våra kostnader (ex. vår självrisk på 1 pbb, 2018 uppgår den till 45.500 kr). Vid köp av lägenhet begär alltid in intyg på badrum och tillse så att kylskåp, frys och diskmaskin har skvallerskydd.

Gällande badrum: Har du ett gammalt badrum eller ett badrum som inte uppfyller dagens krav är det styrelsens råd att ni renoverar innan det blir en vattenskada. En vattenskada tar mycket längre tid än en vanlig renovering vilket innebär att ni blir utan badrum under denna tid. Därtill så innebär det alltid merkostnader jämfört med att renovera i tid. Så se över ditt badrum redan idag och undvik framtida skador. I bostadsrätt har ni ett mycket större ansvar än i en hyresrätt. Tänk på att alltid besikta ett badrum inför köp av lägenhet och begär alltid in kvalitetsdokument för utförandet, eller renovera innan det uppstår en skada.
Vid skada kommer föreningen alltid pröva om ni brustit i ert ansvar och i så fall kräva ersättning för våra kostnader. Läs mer i Nyinflyttade.

VIKTIGT! Enligt försäkringsvillkoren skall alla våtrum vara fackmannamässigt utförda.
Fackmannamässighet – utförande av behörig entreprenör

  • Anlita hantverkare som är branschgodkända av:

- GVK, Golvbranschens Våtrumskontroll, för arbeten med platsmattor och tätskikt.
- BKR, Byggkeramikrådet för våtrum med keramik
- VVS-företagen för Säker vatteninstallation
- MVK, Måleribranschens Våtrumskontroll, för målning i våtrum

  • Använd endast branschgodkända material.
  • Begär alltid skriftliga skötselråd och dokumentation.

Gör-det-självarbeten
Byggkeramikrådet och försäkringsbolagen avråder från gör-det-självarbeten i våtrum, om man inte har mycket goda kunskaper och vana inom området. I förlängningen kan det bli ett dyrt våtrum.

Entreprenörer: Förslag på entreprenörer är
Bygg entreprenör: Henda Bygg 040-493930
El entreprenör: ElektroTeam i Vellinge 040-424135
VVS entreprenör: Rörmontören Syd 040-447440

Vattenavstängning vid renovering: Anmälan görs till Riksbyggen Dag&Natt tfn: 0771-860 860, ett par dagar innan genom en felanmälan så att vaktmästaren vet datum och tid (vattenavstängning gäller endast vardagar (07.00-16.00) 

Golvbrunn:  Föreningen har tagit beslut om att kostnad för byte av golvbrunn i befintlig position i badrummet ersätts om föreningens entreprenör Rörmontören Syd anlitas för bytet. Ersättningen uppgår till max 5000 kr. Vill man flytta på golvbrunnen vid badrumsrenovering gör de även detta men den kostnaden får man själv betala. Gör du det med annan firma utgår ej ersättning. Kvitto och blankett om utlägg lämnas in till Lokalkontoret och utbetalning sker 3-6 månader efteråt, kontroll utförs av föreningens representant/Rörmontören Syd.

Köksrenovering: Enbart köksfläkt med kolfilter får finnas. Köksfläkt får ej kopplas på ventilationskanalen.

Skvallerskydd: Under samtliga vattenanordningar (kyl-, frysskåp, diskmaskin, torktumlare, tvättmaskin m.m.) ska det enligt BBR finnas kvallerskydd. Saknas detta vid en vattenskada kommer föreningen driva en juridisk process mot er för ersättning av föreningens kostnader ex. självrisken. 

Badrumsfönster: VIKTIGT! Draperi måste användas i badrumet för att skydda fönsteret. Viktigt att draperiet är vattentätt så att det inte släpper igenom vatten. Lufta och torka av fönsteret om det ev. blir vatten eller kondens på det.
(gäller endast låghusen)

Vattenledningar kök och badrum: Stambyte för tappvatten (kall- & varmvatten) blev gjort 2012 på Serenadgatan 22, 24, 28, 30 (höghusen). Resterande hus har original vattenledningar.

Avloppsstammar kök och badrum: Original, samtliga blev spolade 2018

El i fastigheten: Original och är 1-fas i 1 r.o.k. och 3-fas i 2, 3 & 4 r.o.k. Föreningen gick över till gemensam el 2014, se mer ovan under el

Tak: Höghusen utfördes takrenovering 2015 i samband med fasadrenoveringen. När det gäller låghusen så utfördes takrenovering  2016-2017

Fasad: Renoverades under 2014-2017

Fönster: Alla fönster och balkongdörrar bytes 2014-2015

Trapphus: Det finns 49 trapphus. Kvartettgatan 4-56 & Serenadgatan 1-18 fick nya armaturer 2016

Vindar i höghus: Målning av vidar och byte av massiv dörr utfördes under hösten 2016

Uteplatser/staket: Föreningen har tittat på hur ursprunget av hur staket samt uteplatser sett ut och för att få en enhetlig förening får inget extra byggas till, även spaljé, detta regleras därtill även av Malmö Stadsbyggnadskontor och bygglov.
Det innebär att det enbart får finnas nedre ”fönsterbröstning” som är original.
Därtill åligger det medlem att sköta underhåll av staketet (senast målning skedde var 2016 och 2017 och intervallen är 3 eller 5 år baserat på hur åren varit) men medlem får då färg utav föreningen.
Från Malmö Stadsbyggnadskontor har vi erhållit att bygglov krävs om medlem vill göra några ändringar av staket, men att förutom tillstånd (bygglov) från Malmö Stadsbyggnadskontor måste ett skriftligt tillstånd inhämtas av föreningens styrelse (styrs av stadgarna). Styrelsen har beslutat att inte bevilja några ändringar av staket/uteplatser för att bevara ursprunget så mycket det går. 

Hissar: Hissar finns enbart i höghusen, Serenadgatan 22-30

Uppvärming: Fjärrvärme. 2015 installerades värmeåtervinning på Serenadgatan 22-30. Byte av värmeväxlare för låghus i två undercentaraler samt målning och byte av beslysning ufördes hösten 2016.

Ventilation: Självdrag vilket innebär bl.a. att ni ska använda kolfilterfläkt och dragkåpa. Automatisk fläkt får ej användas i badrum eller kök. Det innebär också att ventilationsdrag ej får byggas igen.

Statuskontroll: Elsäkerhet och status kontroll pågår löpande i området sen 15 september 2016.

Planerade renoveringar: Föreningen följer sin underhållsplan som uppdateras årligen tillsammans med Riksbyggen.

Vattenskador
Vårdslös eller vållande: Uppstår vattenskada  i gammalt badrum så kommer föreningen kräva våra kostnader ex. vår självrisk på 1 pbb (2018 uppgår den till 45.500 kr). Även andra skador som uppstår pga. vårdslöshet eller vållande kommer föreningen driva mot medlem.

Försäkringshantering: Vid skada görs en utredning där alla erhåller en ansvarsfördelning, här står vad som ska regleras. Skada i er bostadsrätt står ni för era egna kostnader. Ni väljer hur det ska åtgärdas, själva eller genom entreprenör. När ni får faktura på er del ska ni ta denna mot Folksam som det står i ansvarsfördelningen. Ni får sen del av summan (avdrag för ålder och självrisk) och ni ska sen betalar hela summan på fakturan till er valda entreprenör. Är det ex. en granne som orskadat skadan måste ni driva era kostnader mot denna genom Skadeståndslagen och inget som föreningen eller förvaltaren åtar sig.

Allmänt
Namnskyltar:
Föreningen har bestämt att endast kontraktsinnehavare (medlem/medlemmar) ska stå på namnskyltarna. På postboxens insida är där utrymme att andra boende i lägenheten kan skriva sina namn, C/O, företag. 

Nyckelbrickor - Taggar: Kan köpas för 150kr/st på områdeskontoret.
Kostnaden debiteras på hyresavin nästkommande kvartal.
Nyckelbricka (taggar) som slutat fungera kan bytas in mot en ny utan kostnad.
Endast lägenhetsinnehavare kan kvittera ut tagg, annars krävs fullmakt.
Legitimation måste uppvisas.

Nycklar: Bomnycklar, flyttvagnsnycklar, nycklar till bord och stolar och soprumsnycklar (gäller låghusen för att kunna koppla in sig på vatten vid spolning av staket) finns att låna på områdeskontoret, en kontant despositionsavgift på 500 kr tas ut och som återlämnas vid inlämning av nycklar, bord, stolar, vagn. Öppettider Tisdagar 15.00-18.00 och Torsdagar 14.00-16.30

Tvättstugor: Finns i varje trapphus, vilka totalrenoverades 2004. Dom är tillgängliga mellan 08.00-20.00. Dessa bokas med lätthet med samma bricka som används för att ta sig in i huset eller via vår hemsida, gäller endast höghus Serenadgatan 22-30. 
Serenadgatan 1-18 samt Kvartettgatan 4-56 finns bokningslistor eller bokningstavlor.
Tvättstugorna i höghusen (Serenadgatan 22-30) är stängda mellan 23.00-05.00.

Vind: Finns på Serenadgatan 22-30 där vissa har förråd som tillhör bostadrätten. 
Vinden är stängd mellan 21.00-06.00.

Källare: Finns på Serenadgatan 22-30 där vissa har förråd som tillhör bostadrätten.
Källaren är stängd mellan 21.00-06.00.

Förråd: Finns 1 st. till alla bostadrätter

Balkonger: Finns till alla bostadsrätterna utom 1 r.o.k

Porttelefon: Installerades i alla trapphus 2012

Kameraövervakning: Installerades 2014 på Serenadgatan 22-30 i entréer, tvättstugor, källare och vind och installeras fortlöpande på flera ställen.

Ekonomi
Avgifthöjningar:
En 4% höjning har utförts 2018-01-01.
Ytterligare en höjning på 4% kommer ske 2019-01-01.
Höjning på grundavgiften blir 7% från den 1/1-2023

Tillämpas progressiva eller linjära avskrivningar: Se flik "mäklar info" och årsredovisning

Gemensamhetsdebitering: Gemensamhetsel/Enhetsmätning driftsattes 2014 och föreningen är numera den som fakturerar för elen till samtliga medlemmar (se el ovan). Avräkning av el vid överlåtelse sker per automatik av Riksbyggen.

Hur ser styrelsen på föreningens ekonomi: Bra, läs mer under flik "mäklarinfo" och "Årsredovisning"

E-faktura & Autogiro: Via Riksbyggen och din internetbank erbjuder Brf Malmöhus 22 enklare betalningsmöjlighet


Slutligen
Vad vill vi lyfta fram med Brf Malmöhus 22: Inom föreningen finns möjligheter till aktiv fritid med bl.a. Boulebana, dartlokal, styrketräningslokal (Inte tillträde under 16-års), verksamheten är till för medlemmar och är kostnadsfri. 
Vid varje hus finns gemensam grillplats.
För barnen finns stora gräsytor och bra lekplatser och även en bollplan som ligger relativt centralt i området.

Fixartjänst: Föreningen har en fixartjänst som alla boende kan använda sig av och kan hjälpa till med diverse tjänster för en taxa på 50kr/påbörjad halvtimme.

Boendepärm: Föreningen hade tidigare en boendepärm som tillhör varje bostadsrätt. Idag finns all information på föreningen hemsida, stadgar och trivselregler.

Badrum & kök: Tänk på att kontakta styrelsen eller områdeskontoret när ni ska renovera badrum/kök, viktigt att få veta vad ni ska göra och vem som ska utföra arbetet för att undvika vattenskador, tänk också på att det skall vara fackmannamässigt utfört. Vid äldre badrum måste stor försiktighet vidtas vid användande. Föreningen har tagit beslut om att kostnad för byte av golvbrunn i befintlig position i badrummet ersätts om föreningens entreprenör Rörmontören Syd anlitas för bytet. Ersättningen uppgår till max 5000 kr. Vill man flytta på golvbrunnen vid badrumsrenovering gör de även detta men den kostnaden får man själv betala.

Ändring av lägenhet: Vid ändring/ombyggnation av lägenhet och uteplats, el till balkong och/eller uppsättning av markis måste man ansöka till styrelsen via blankett som finns på hemsidan eller hämtas på områdeskontoret.

Felanmälan: Görs till Riksbyggen Dag & Natt på telefon 0771-860 860

Blanketter: Se under flik "Boende" ovan