Vi vill med detta meddelande göra er uppmärksamma på att föreningens entreprenör från och med den 29 oktober och cirka en månad framåt kommer att utföra spolning och filmning av markledningar för spillvatten och dagvatten på föreningens mark.
Arbetet utförs som en förberedelse inför den kommande reliningen.
Vi ber er vara extra vaksamma för hinder och öppna brunnar i samband med arbetet.
Avspärrningar kommer att sättas upp, men vi ber er som sagt vara extra uppmärksamma.
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
Hanna Souresrafil
hanna.souresrafil@riksbyggen.se

Läs hela inlägget »

Vi vill med detta brev informera om att föreningen kommer att erbjuda skyltar/klisterlappar rubricerat ”inga gratistidningar”.
 
 
Föreningen uppmanar alla medlemmar som är intresserade av detta att komma ner till Riksbyggens områdeskontor på Serenadgatan 28 och lämna information om att ni önskar få detta på er postbox. Har ni inte möjlighet
att komma ner på öppettiderna kan ni även lämna informationen i postfacket på områdeskontoret.
Namn, telefonnummer och adress ska stå på lappen.
 
VIKTIG INFORMATIOM!
Inga ”egna” skyltar/klisterlappar får sättas upp. Det är endast Riksbyggens egna skyltar/klisterlappar som får användas.
 
Öppettider:
Tisdagar kl. 15,00-18,00
Torsdagar kl. 14,00-16,30
 
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
 
På uppdrag av Riksbyggen BRF Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »

 
- PCB sanering i marken:
Föreningens mark innehåller miljöfarligt PCB, analys o slutrapport är skickad till miljöförvaltningen, mer information kommer när vi vet åtgärd.
 
- Relining: 
Relining av bottenavfallsledningar samt spolning av stående stammar tillhörande samtliga lägenheter måste utföras, mer information kommer ut i god tid innan arbetet påbörjas.
 
- Oljeavskiljare: 
Oljeavskiljare enligt nya krav installeras på samtliga spolplattor i garagen, även varmvatten installeras. Detta kommer innebära att tvättning av fordon kommer att förbjudas under arbetets tid. En tidsplan för detta har ännu inte sats. Information om tidsplanen kommer sättas upp på garagedörrarna.
 
- Elsystem och elstammar:
År 2024 enligt underhållsplanen ska elsystem/elstammar eventuellt bytas, mer information kommer då vi under september i år får indikation på vad som behövs åtgärdas.
 
-Hissar på Serenadgatan 24 och 28
Under vecka 49 och 51 kommer hissarna behöva underhållas vilket innebär att en hiss i taget stängs av under arbetets gång.
  
-Radonmätning
Mars 2019 gjordes det en radomätning. Detta är ett myndighetskrav som måste genomforas i samtliga Brf.
Puckarna lades ut 245 lgh. samt lokaler. Maj 2019 togs puckarna in.
Det visade inga spår av radon i lägenheterna och lokaler.
                                   
Ovanstående åtgärder måste genomföras 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen på uppdrag av styrelsen för Riksbyggen BRF Malmöhus 22  
 
 
 

Läs hela inlägget »

Container för grovsopor kommer att finnas tillgängliga framför Serenadgatan 28 och Kvartettgatan vid vändzonen.
Fr.o.m. morgonen den 09/10 t.o.m. kvällen 10/10
Nedanstående får inte kastas i containern:
 
Elektriska och elektroniska produkter (allting med sladd eller batteri)
Farligt avfall (målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material, fordonsbatterier)
Produkter med freon (kylskåp, frysboxar)
Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor)
Däck
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
 
På uppdrag av Brf Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »

Vi vill med detta brev informera om att föreningen numera kan erbjuda förråd till barnvagn/moped/el moped och cykel kärra, för uthyrning till en kostnad av 15kr/månad per plats.
 
Förråden finns i gamla miljöhusen på
 
Kvartettgatan 10, 16 och 50 samt
Serenadgatan 5, 24 och 28
 
Om ni är intresserade av att hyra en plats ber vi er besöka områdeskontoret på Serenadgatan 28 under öppettiderna
 
Tisdagar kl. 15,00-18,00
Torsdagar kl. 14,00-16,30
 
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
 
 
På uppdrag av Riksbyggen BRF Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »
loading...

Bullitinen

Arkiv

Senaste nyheter (länk)

Länkar