Felanmälan görs dygnet runt till Riksbyggen Dag & Natt:  0771 - 860 860

Ordföranden informerar

Det finns många frågor i samband med överlåtelser av bostadsrätter som inte går att utläsa av Årsredovisningen. Vi har därför sammanställt de vanligaste frågorna för att ge en så bred bild av vår förening som möjligt.

Till Mäklaren
När säljare överlämnar nycklar till köparen är det även viktigt att nyckeln till garageplats och cykelgarage  lämnas till områdeskontoret på Serenadgatan 28, ingång från gatan, områdeskontoret (höghus) har öppet tisdagar kl 15-18 och torsdagar         kl 14-16.30. 

Allmänt

 • Malmöhus 22 bildades 1967, inflyttning skedde 1971/72.·         Föreningen har 590 lägenheter fördelat på 4 höghus (17 våningar) med 80 bostadsrätter i varje plus 15 trevåningshus med vardera 3 trappor utan hiss och 18 bostadsrätter per hus.
 • Total boyta är drygt 44000m2, tomtyta 89000m2, vi har tomträtt fram till 2023-01-01.
 • Uppvärmning sker med fjärrvärme.
 • Inom föreningen finns ett kollektivt bredbandsnät (1000/1000 Mbit/sek), vi har avtal med Bahnhof. Månadskostnaden läggs som en extra avgift på månadsavgiften och är obligatorisk.
 • Kabel-TV via Tele2.
 • IP-telefoni kan anslutas via Bahnhof.

Golvbrunn i badrum
Då väldigt många vattenskador i föreningen har visat sig bero på felrenoverade badrum har föreningen tagit beslut om att kostnad för byte av golvbrunn i befintlig position ersätts om föreningens entreprenör Rörmontören Syd anlitas för bytet. Ersättningen uppgår till max 5000 kr. Vill man flytta på golvbrunnen vid badrumsrenovering gör de även detta men den kostnaden får medlemmen/boende själv betala.

Ekonomin

 • Ekonomin i föreningen är fortsatt god
 • Styrelsen har tagit beslut att höja grundavgiften med 2% från den 1 januari 2022.
 • Vi ska ha möte med Miljöförvaltning därefter kommer svar på marksanering av PCB.
 • Uppdatering av vårt taggsystem Aptus är klart i vårt område, även byte av oljeavskiljarna i våra biltvätthallar är klart enl krav från Miljöförvaltning.


Händelser under verksamhetsåret

 •  Passagesystem för Aptus är uppdaterat i alla centraler 2021 våren.
 • Information till boende i låghus om regler på deras uteplats 2021 våren.
 • Marksanering av PCB, underlag är skickad till Miljöförvaltningen, avvaktar svar på åtgärd av sanering.
 • Elsäkerhet och status-kontroll pågår löpande i området sedan september 2016.
 • Det stora byggprojektet fortgår.

Viktiga händelser kommande verksamhetsår

 • Projekt relining av våra liggande avloppsstammar och på stående vobbling (spolning).
 • Status och Elsäkerhetskontroll fortgår löpande.
 • Sanering av PCB i mark, möte med miljöförvaltningen därefter beslut om sanering.
 • Det stort byggprojekt pågår.  

Historik av händelser

 •  5 nya miljöhus klara i december 2018, 2 st. höghus, 2 st. Kvartettgatan, 1 st. Serenadgatan.
 • Sopsugsdriften i höghusen avslutas 31/12- 2018, sopnedkast plomberas.
 • Målning + ny belysning i undercentraler för låghus utfördes under hösten 2016.
 • Målning av vindar i höghus + byte av massiv dörr utfördes under hösten 2016.
 • Besiktning av lekplatser är utförda.
 • Byte av värmeväxlare för låghus i två undercentraler utfördes under augusti 2016.
 • Underhållsspolning av avlopp på 590 lägenheter, köksstick, badrumsstick, gästtoalettsstick utfördes under november 2017.
 • Ny bredbandsuppkoppling på 1000/1000 Mbit/s uppstart den 02 oktober 2017.

P-platser/garage

 • Föreningen har 473 P-platser till uthyrning, pris 60:-/mån.
 • Föreningen har 287 garageplatser till uthyrning, pris 225:-/mån.
 • Kötiden varierar beroende på vilket P-däck eller vilket garage den boende är intresserad av.
 • Avgiftsbelagda gästparkeringar finns på tre platser inom området, kostnad 3:-/tim max 3 tim. Betalkort kan också användas.
 • I övrigt är vi i princip låsta av detaljplanen som fastställdes 1971.

Förvaltning

 • All förvaltning hanteras idag via avtal med Riksbyggen.
 • För administration vid överlåtelse tar föreningen ut en avgift på 2,5% av ett basbelopp per överlåtelse. Det är köparen som står för detta.
 • För administration vid pantsättning av bostadsrätten tar föreningen ut en avgift på 1% av ett basbelopp per pantsättning.
 • Föreningen gör inte någon besiktning/syn vid överlåtelser, det är upptill köparen att ombesörja detta.


Kollektiv bostadsrätts tilläggsförsäkring
I årsavgiften ingår bostadsrätts tilläggsförsäkring tecknat i Folksam via Proinova AB (försäkringsmäklare), se även www.rbforsakring.se

Fritidskommittén

 • Inom föreningen finns bra möjligheter till aktiv fritid:
 • Boulebanan som ligger centralt på kullens sydsida intill Förskolan.
 • Dartlokal i höghus nr 24 och styrketräningslokal i höghus nr 30, båda i entréplan.
 • Fritidsverksamheten är till för medlemmarna och är kostnadsfritt.
 • För barnen finns stora gräsytor och bra lekplatser, och även en bollplan som ligger relativt centralt i området.


Information till medlemmarna
Information till medlemmarna sker idag främst via föreningens hemsida och tidningen Almviksbulletinen som kommer ut med 2-3 nummer per år.
I mera brådskande fall informerar styrelsen genom anslag i trapphusen eller direktmeddelanden.

Kontakt
Har ni ytterligare frågor kan de besvaras av Riksbyggens områdeskontor, besökstid:
Tisdagar: 08.00 - 11.00 och torsdagar: 13.30 -16.00 på Serenadgatan 28 (höghus).
Föreningens styrelse nås via mail, styrelsen. mhus22@gmail.com.