Felanmälan och störningsanmälan görs dygnet runt till Riksbyggen Dag & Natt:
 0771 - 860 860

Försäkring

Våra medlemmar i föreningen inkluderas i vår gemensamma försäkring som täcker “bostadsrättstillägg”. Detta innebär att den enskilde bostadsrättsinnehavaren inte behöver ha detta tillägg försäkrat i sitt hemförsäkringsbolag.
Bostadsrättstillägg ingår i fasta avi.
Varje lägehnet kraver en hemförsäkring för sitt eget skydd.

Observera att detta inte ersätter er hemförsäkring, bara tillägget “bostadsrättstillägg”!

Varje lägenhet bör ha en egen hemförsäkring.

Du hittar en kopia av föreningens försäkringsbevis nedan.