Felanmälan och störningsanmälan görs dygnet runt till Riksbyggen Dag & Natt:
 0771 - 860 860

Renoveringar
Vad får jag göra: Det finns många regler att följa och det är viktigt att man inte stänger av eller tar ner radiatorer (element), bärande väggar, rörledningar, elledningar.  Vid eventuell förändring måste blankett skickas till styrelsen i god tid för ansökan om åtgärder.
Vid renovering av badrum och installation av el ska det utföras fackmannamässigt för att inte riskera att bli ersättningsskyldiga vid skada. Kontakta områdeskontoret för mer info. Fyll även i blankett (Ansökan om lov...). Byte av inredning m.m. gör ni genom att kontakta lämplig entreprenör.

Badrum & kök: Tänk på att kontakta styrelsen eller områdeskontoret när ni ska renovera badrum/kök, viktigt att få veta vad ni ska göra och vem som ska utföra arbetet för att undvika vattenskador, tänk också på att det skall vara fackmannamässigt utfört. Vid äldre badrum måste stor försiktighet vidtas vid användande. Föreningen har tagit beslut om att kostnad för byte av golvbrunn i befintlig position i badrummet ersätts om föreningens entreprenör Rörmontören Syd anlitas för bytet. Ersättningen uppgår till max 5000 kr. Vill man flytta på golvbrunnen vid badrumsrenovering gör de även detta men den kostnaden får man själv betala.

Ändring av lägenhet: Vid ändring/ombyggnation av lägenhet och uteplats, el till balkong och/eller uppsättning av markis måste man ansöka till styrelsen via blankett som finns på hemsidan eller hämtas på områdeskontoret.

Balkonginglasning: Se egen flik "Balkonger"

Fackmannamässigt: Alla renoveringar ska göras fackmannamässigt och har man ett gammalt badrum ska detta åtgärdas innan eventuell vattenskada uppstår. Uppstår vattenskador kommer föreningen kräva medlem på våra kostnader (ex. vår självrisk på 1 pbb, 2018 uppgår den till 45.500 kr). Vid köp av lägenhet begär alltid in intyg på badrum och tillse så att kylskåp, frys och diskmaskin har skvallerskydd.

Gällande badrum: Har du ett gammalt badrum eller ett badrum som inte uppfyller dagens krav är det styrelsens råd att ni renoverar innan det blir en vattenskada. En vattenskada tar mycket längre tid än en vanlig renovering vilket innebär att ni blir utan badrum under denna tid. Därtill så innebär det alltid merkostnader jämfört med att renovera i tid. Så se över ditt badrum redan idag och undvik framtida skador. I bostadsrätt har ni ett mycket större ansvar än i en hyresrätt. Tänk på att alltid besikta ett badrum inför köp av lägenhet och begär alltid in kvalitetsdokument för utförandet, eller renovera innan det uppstår en skada.
Vid skada kommer föreningen alltid pröva om ni brustit i ert ansvar och i så fall kräva ersättning för våra kostnader. Läs mer under fliken "Nyinflyttade"

VIKTIGT! Enligt försäkringsvillkoren skall alla våtrum vara fackmannamässigt utförda.
Fackmannamässighet – utförande av behörig entreprenör

  • Anlita hantverkare som är branschgodkända av:

- GVK, Golvbranschens Våtrumskontroll, för arbeten med platsmattor och tätskikt.
- BKR, Byggkeramikrådet för våtrum med keramik
- VVS-företagen för Säker vatteninstallation
- MVK, Måleribranschens Våtrumskontroll, för målning i våtrum

  • Använd endast branschgodkända material.
  • Begär alltid skriftliga skötselråd och dokumentation.

Gör-det-självarbeten
Byggkeramikrådet och försäkringsbolagen avråder från gör-det-självarbeten i våtrum, om man inte har mycket goda kunskaper och vana inom området. I förlängningen kan det bli ett dyrt våtrum.

Entreprenörer: Förslag på entreprenörer är
Bygg entreprenör: Henda Bygg 040-493930
El entreprenör: ElektroTeam i Vellinge 040-424135
VVS entreprenör: Rörmontören Syd 040-447440

Vattenavstängning vid renovering: Anmälan görs till Riksbyggen Dag&Natt tfn: 0771-860 860, ett par dagar innan genom en felanmälan så att vaktmästaren vet datum och tid (vattenavstängning gäller endast vardagar (07.00-16.00) 

Golvbrunn:  Föreningen har tagit beslut om att kostnad för byte av golvbrunn i befintlig position i badrummet ersätts om föreningens entreprenör Rörmontören Syd anlitas för bytet. Ersättningen uppgår till max 5000 kr. Vill man flytta på golvbrunnen vid badrumsrenovering gör de även detta men den kostnaden får man själv betala. Gör du det med annan firma utgår ej ersättning. Kvitto och blankett om utlägg lämnas in till Lokalkontoret och utbetalning sker 3-6 månader efteråt, kontroll utförs av föreningens representant/Rörmontören Syd.

Köksrenovering: Enbart köksfläkt med kolfilter får finnas. Köksfläkt får ej kopplas på ventilationskanalen.

Skvallerskydd: Under samtliga vattenanordningar (kyl-, frysskåp, diskmaskin, torktumlare, tvättmaskin m.m.) ska det enligt BBR finnas kvallerskydd. Saknas detta vid en vattenskada kommer föreningen driva en juridisk process mot er för ersättning av föreningens kostnader ex. självrisken. 

Ventilation: Självdrag vilket innebär bl.a. att ni ska använda kolfilterfläkt och dragkåpa. Automatisk fläkt får ej användas i badrum eller kök. Det innebär också att ventilationsdrag ej får byggas igen.

Vattenskador
Vårdslös eller vållande: Uppstår vattenskada  i gammalt badrum så kommer föreningen kräva våra kostnader ex. vår självrisk på 1 pbb (2018 uppgår den till 45.500 kr). Även andra skador som uppstår pga. vårdslöshet eller vållande kommer föreningen driva mot medlem.

Försäkringshantering: Vid skada görs en utredning där alla erhåller en ansvarsfördelning, här står vad som ska regleras. Skada i er bostadsrätt står ni för era egna kostnader. Ni väljer hur det ska åtgärdas, själva eller genom entreprenör. När ni får faktura på er del ska ni ta denna mot Folksam som det står i ansvarsfördelningen. Ni får sen del av summan (avdrag för ålder och självrisk) och ni ska sen betalar hela summan på fakturan till er valda entreprenör. Är det ex. en granne som orskadat skadan måste ni driva era kostnader mot denna genom Skadeståndslagen och inget som föreningen eller förvaltaren åtar sig.

Badrum & kök: Tänk på att kontakta styrelsen eller områdeskontoret när ni ska renovera badrum/kök, viktigt att få veta vad ni ska göra och vem som ska utföra arbetet för att undvika vattenskador, tänk också på att det skall vara fackmannamässigt utfört. Vid äldre badrum måste stor försiktighet vidtas vid användande. Föreningen har tagit beslut om att kostnad för byte av golvbrunn i befintlig position i badrummet ersätts om föreningens entreprenör Rörmontören Syd anlitas för bytet. Ersättningen uppgår till max 5000 kr. Vill man flytta på golvbrunnen vid badrumsrenovering gör de även detta men den kostnaden får man själv betala.

Ändring av lägenhet: Vid ändring/ombyggnation av lägenhet och uteplats, el till balkong och/eller uppsättning av markis måste man ansöka till styrelsen via blankett som finns på hemsidan eller hämtas på områdeskontoret.

Felanmälan: Görs till Riksbyggen Dag & Natt på telefon 0771-860 860