Felanmälan och störningsanmälan görs dygnet runt till Riksbyggen Dag & Natt:
 0771 - 860 860

Stadgar

Bostadsrättsföreningar styrs efter stadgar. Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna anger till exempel när årsmötet ska hållas, hur styrelsens sammansättning ska vara, medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, mm. 

Nedan hittar du vår förenings stadgar.