Felanmälan och störningsanmälan görs dygnet runt till Riksbyggen Dag & Natt:
 0771 - 860 860

Brandskydd

Fastigheter
Styrelsen för Malmöhus 22 ser mycket allvarligt på brandsäkerheten och tar brandmyndigheternas varningar på allvar om den farliga rökutveckling som brinnande barnvagnar kan skapa. Röken är oftast det som är farligast vid brand, olyckor och brandhärdar, barnvagnar ska inte stå i vägen då huset utryms. Det finns således all anledning för bostadsrättsföreningen att göra vad som är möjligt för att få bort vagnarna från entrén. Trapphusen ska därmed vara fria från brännbart material då vi värnar om er säkerhet!

Barnvagnar är förbjudna i trapporna om de utför en brandfara eller hinder för utrymningsvägarna.

Föreningen måste som fastighetsägare säkerställa att detta efterlevs och gör kontroller regelbundet. Det åligger er som medlemmar att bidra till en trygg miljö för alla. Om barnvagn tas om hand kan den hämtas ut under områdeskontorets öppettider dock som längst fram till kl. 15:30.

En hanteringskostnad på 300 kr tas ut.

http://www.brandsakert.se/2006/0912/inga-barnvagnar-trapphusen
https://www.youtube.com/watch?v=f8pb_bJYHTE
http://www.svd.se/fem-barn-bland-de-doda-i-branden


Garage
Brandskyddsrunda görs löpande i garagen G1, G2 & G3. Hittas brandfarliga saker och objekt som absolut inte får förvaras i ett gemensamhetsgarage finns risk för uppsägning av er garageplats. Garaget är bilens plats och inget extra förråd till din lägenhet.

Det enda du får förvara i garaget förutom ditt fordon är 4 extra bildäck, en takbox samt en cykel. Spolarvätska får endast förvaras i bilen.

All form av plast får inte förekomma då det uppstår giftig rökutveckling vid eventuell brand. Vi tänker på din och dina grannars trygghet. Det är av brandsäkerhetsskäl som garaget inte skall användas som ett förvaringsrum och särskilt inte för brandfarliga material och vätskor. Man får dessutom inte utföra några större reparationer av bilen i garaget.