Statuskontroll - er skyldighet att åtgärda

Statuskontroller som är utförd är en tjänst från föreningen för att minimera framtida skador och för er säkerhet.

De brister som finns i lägenheten är er skyldighet att åtgärda. När ni köpte lägenheten accepterade ni lägenheten och även enligt föreningens stadgar de ev. brister som fanns. Har ni brister ombedes ni åtgärda dessa omgående för slippa ytterligare kostnader. Det är er ansvar som bostadsrättshavare. Sköts inte det inre underhållet och en skada uppstår riskerar ni höga kostnader.

Exempel på företag är;
Bygg: Henda Bygg 040-493930
Bygg: Sydsverige Entreprenad  040-6306250
El: ElektroTeam 040-424135
VVS: Rörmontören Syd 040-447440

-