Felanmälan och störningsanmälan görs dygnet runt till Riksbyggen Dag & Natt:
 0771 - 860 860

2021 > 09

Måndag              08:00 -12.00 för enbart pensionärer
                              12:00-20:00 för enbart kvinnor
 
Tisdag-fredag    08.00-20.00 öppet för alla
Lördag-sondag  08:00- 18:00 öppet för alla
 
På grund av den pågående pandemin behöver vi hjälpas åt då det är allas egna ansvar att hålla sig själv och andra friska
-        Du får inte vistas i gymmet om du har symtom
-        Håll avstånd till varandra
-        Träna inte i grupp, träna gärna ensam för att minska antalet som vistas gymmet samtidigt
-        Redskapen ska torkas av både före och efter användning. I gymmet finns särskild utrustning för detta.
 -        Barn under 16 år inte får vistas i gymmet samt husdjur
Om du har några frågor gällande gymmet eller vill komma med synpunkter får du gärna kontakta oss via mail: gymmhus22@gmail.com
 
Tack på förhand.
Mvh Styrelsen Mhus 22

Läs hela inlägget »

Ekonomi:
-          Fortsatt stabil ekonomin i föreningen. PCB projekt, sanering i mark kvarstår.
-          Elsäkerhet och Status kontroll fortlöper, viktigt för både medlem och förening då förebyggande åtgärder upptäckts i tid.
-          Kostnader för drift stiger årligen som styrelsen inte kan påverka.
-          Kostnader för underhåll granskar styrelsen vilket delvis går att påverka.
-          Styrelsen har tagit beslut att höja grundavgiften med 2% från den 1 januari 2022. 
 
Händelser som pågår eller är utförda under verksamhetsåret:
-          Uppdatering av vårt Aptussystem (för inpassering, taggar, bokning). Är klart.
-          Montering av 45 dörrstängare på tvättstugedörrar i låghus, är ett myndighetskrav, Är klart
-          Installerat varmvatten i 3 tvätthallar Är klart.
-          Elsäkerhet och status-kontroll pågår löpande i området sedan september 2016.
-          Markprover på PCB, riskanalys är skickad till Miljöförvaltningen, avvaktar sanering
-          Det stora byggprojektet fortgår.
 
Viktiga händelser kommande verksamhetsår:
-          Projekt relining av våra liggande avloppsstammar och på stående vobbling (spolning).
-          Status och Elsäkerhetskontroll fortgår löpande.
-          Sanering av PCB i mark, möte med miljöförvaltningen därefter beslut om sanering.
-          Det stora byggprojektet pågår fortfarande med RB och NCC. 
-          Renovering delar av dagvattenledning vid G2
 
Vår miljö:
-          Styrelsen fortsätter att arbeta aktivt för att minska energikostnaderna.
Visionen är att vår förening ska vara en förening med ett långsiktigt tänkande där boende alltid ska ha miljön i fokus. Miljövänliga beslut är viktiga. Att göra förändringar som både är miljövänliga och energibesparande för föreningen och för den enskilde boende påverkar självklart ekonomi för oss alla
 
Du som enskild medlem/boende kan hjälpa till vilket positivt påverkar miljön och föreningens kostnader, det vill säga dina kostnader.
 
Fritidskommittén:
-          Fritidskommitténs verksamheter är: Boule, Dart, Gymmet. Intresset av våra medlemmar att använda gymmet är fortfarande stort vilket är positivt men vi har också Boule, Dart vilket vi hoppas är lika intressant. Styrelsen tackar alla boende för förståelse att gymmet har varit stängt med tanke på Covid-19.
 
Styrelsen tackar alla medlemmar/boende för förtroendet som visats oss under detta verksamhetsår. Styrelsen tackar också er medlemmar för er uthållighet gällande byggprojektet och ser framemot fortsatt gott samarbete.
 
 
Mvh
Styrelsen Brf Malmöhus 22

Läs hela inlägget »

Från och med den 1 oktober 2021 kommer avgift för boendes uteplats i låghus samt parkering-och garageplats att förändras.
 
Gällande uteplatser:
Lägenhet 3:a– 110 kr i månaden
Lägenhet 4:a– 130 kr i månaden
 
Gällande parkering och garageplats:
Parkeringsplats: 60 kr i månaden
Garageplats: 225 kr i månaden
 
Mvh
Styrelsen Mhus22

Läs hela inlägget »
loading...

Bullitinen

Arkiv

Senaste nyheter (länk)

Länkar