Felanmälan och störningsanmälan görs dygnet runt till Riksbyggen Dag & Natt:
 0771 - 860 860

2023

Container för grovsopor kommer att finnas tillgängliga framför Serenadgatan 28 och Kvartettgatan vid vändzonen.
Fr.o.m. morgonen den 17/1 t.o.m. kvällen 18/91
Nedanstående får inte kastas i containern:
 
·      Elektriska och elektroniska produkter (allting med sladd eller batteri)
·      Farligt avfall (målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material, fordonsbatterier)
·      Produkter med freon (kylskåp, frysboxar)
·      Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor)
·      Däck
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
 
På uppdrag av Brf Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »

Styrelsen har efter genomgång av budget för 2024 beslutat att öka avgifterna med 5 %.
 
Avgiftshöjningen kommer att gälla from 2024-01-01.
 
Bakgrund till ökningen: De delar som påverkar vår förening väldigt mycket är fortsatta saneringen av pcb som är kostsam och det kommer att kosta ytterligare stora summor under 2024. Vidare så orsakar ökade räntor klart ökade kostnader vid omsättning av lånen som tidigare har kunnat finansieras med låga räntor. Utöver detta så ökar kostnader för sådant som vi är högst beroende av värme, vatten, el och alla andra varor och tjänster vi behöver för att föreningen skall fungera. Styrelsen arbetar även i budgeten med att försöka planera 5 år framåt. Detta sammantaget gör att ovanstående ökning är nödvändig för att föreningen skall ha en hållbar ekonomi.
 
När ni erhåller er månadsavi så kan ni räkna ut hur mycket ökningen blir i kronor för just er lägenhet.
 
Se avgiftsavierna
Specifikation:
Det är endast årsavgiften som ökningen avser. Det innebär att ni endast skall multiplicera den rad i avin som visar årsavgiften. Övriga poster i avin påverkas inte med denna ökning.
                                            

Läs hela inlägget »

Extra stämman den 24 oktober blev inställd pga att Rolf Larsson, valde att fortsätta som ordinarie ledamot. I och med det, så föll anledningen till extrastämman.

Informationsmötet blev inställt pga att flera i styrelsen var på ett möte den 19 oktober, efter det har flera av deltagarna insjuknat i covid. Så för att inte riskera att föra smittan vidare, så valde vi att ställa in informationsmötet. Vår avsikt är att hålla ett informationsmöte längre fram, när risken för smittspridning från vår sida är minimal.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Mhus22

Läs hela inlägget »

Det har kommit till styrelsens kännedom att det cirkulerar rykten om föreningens ekonomiska läge, kritik mot styrelsens arbete och felaktig information om kostnader som påverkar medlemmars avgift(hyra). Styrelsen önskar besvara en del av den information som spridits nedan:
 
-         Vår förenings ekonomi har jämförts med grannföreningar, speciellt närmsta grannföreningen, och påstående om att våra avgifter är onormalt höga i jämförelse.
o   Man måste jämföra föreningars kommande och utförda underhåll för att rättvist kunna jämföra. Vår förening har gjort stora underhåll och investeringar som andra föreningar snart kommer behöva göra, eller håller på att utföra.
o   Vår förening har också av miljöförvaltningen tvingats till en dyr PCB-sanering som grannföreningarna inte har behövt göra. Att inte genomföra saneringen eller att stoppa den hade inneburit mycket höga böter från miljöförvaltningen.
o   Föreningen arbetar löpande med ekonomin med årlig budget, löpande uppföljning samt bokslut, i samverkan med detta har vi en underhållsplan som stöd till det underhåll som behöver göras, detta tillsammans ger ett underlag till den avgift(hyra)föreningen behöver ta för att klara sig och förvalta föreningen även kommande år.
-         Påstående om att Riksbyggens förvaltningsavtal kostar föreningen 10 891 825kr/år.
o   Detta stämmer inte. Förvaltningsavtalet med Riksbyggen kostar 5 891 825kr enl. senaste årsredovisningen. Detta inkluderar; ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, administration, fastighetsskötsel och fastighetsdrift. Budgeterat för verksamhetsåret 2022/2023 är 6 069 000kr.
-         Påstående om att man med annat förvaltningsavtal kan bespara föreningen på ca 6 500 000kr, och därmed sänka avgifterna
o   När man jämför avtal måste men veta att alternativen innehåller samma sak. Annars jämför man äpplen och päron.
o   Avtal har en bindningstid, först när avtal löper ut kan man omförhandla och jämföra med andra, bryter man ett pågående avtal blir man skylig aktören deras uteblivna intäkt. Avtalet med Riksbyggen kan omförhandlas tidigast 2027.
-         Påstående om att parkeringskort kostar föreningen 300 000kr/år
o   Detta stämmer inte. Kostnad för parkeringskort är senast 2023 25 018 kr.
-         Påstående om att nedskräpning av utemiljön kostar 500 000kr/år
o   Detta stämmer inte. Att plocka skräp utomhus, i trapphus och miljöhus under ordinarie arbetstid ingår i förvaltningsavtalet med Riksbyggen. Endast om det rör sig om miljöfarliga ämnen eller sanitära olägenheter behöver föreningen beställa sanering av städföretag. Kostnad redovisas i årsredovisningen och uppgick senast till ca 80 000kr.
-         Påstående om att föreningen kan hyra ut outnyttjade lokaler samt bygga nya bostäder och lokaler på föreningens mark för att spara/tjäna pengar inom 3 år.
o   Att bygga bostäder eller lokaler är en orimlig åtgärd som kräver enorma kostnader i förberedande arkitektritningar, bygglovshandlingar, planering, ändring av detaljplan och inte minst utförande. Det hade också krävt en helomläggning av föreningens ekonomiska plan, andelstal mm. Återbetalningstiden för att lägga ned några 100- miljoner blir ganska lång, vinst/intäkt kan inte väntas inom 3 år.
o   Ombyggnad av befintliga lokaler är även det kostsamt och kräver bygglov om lokalen ändrar användningsområde. Föreningen kommer inte gå med vinst för en sådan investering inom de närmsta 3 åren med hänsyn till den hyresnivå som råder för området. Extra lokaler är också bra vid underhållsarbeten då man enligt lag behöver tillgodose personalrum till entreprenörer, annars kommer föreningen behöva bekosta bodar vid varje projekt, vilket är kostsamt.
 
Eftersom ovan endast är svar på en del av de rykten styrelsen fått ta del av önskar vi bjuda samtliga medlemmar till ett medlemsmöte, där vi kan besvara ytterligare frågor från er. Medlemsmötet kommer hållas direkt efter extrastämman.
Viktigt att ni först deltar på extrastämman och där gör er röst hörd. Därefter är du välkommen att stanna på medlemsmötet för svar på era frågor!
 
Välkomna till Motetten den 24/10, extrastämman börjar kl 18.00
 

Läs hela inlägget »

Asfaltering Garagetak -G 3
 
Vecka 39, mån- fre, kommer vi asfaltera om garagetaket på G3, Serenadgatan 19. Detta kan medföra att det trillar smuts från taket på grund av vibrationerna från anläggningsmaskinerna. Vill du inte riskera skador på din bil ber vi dig att dagtid inte parkera i garaget. Skador pga nedfallande smuts ersätts ej. Vid behov kan ni parkera  längst Munkhättegatan dagtid.  
För boende som hyr p-plats på G 3 detta innebär att det inte går att parkera på garagetaket under den veckan, i stället hänvisas du med parkeringsplats till parkering på Munkhättegatan.
 
 Arbetet kommer påbörjas under tisdagen den 26/9, asfaltering planeras genomföras den 28/9 och målning av p-platser den 29/9. Vid goda förhållanden kan arbetet kunna färdigställas tidigare, men vi ber er att ej parkera på din vanliga plats innan fredag kväll.
 
Entreprenör: Svevia
 
Vid frågor, vänligen vänd er till förvaltare eller styrelse.
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
 
På uppdrag av brf Malmöhus 22s styrelse

Läs hela inlägget »

Mellan kl. 12:00 och 16:00 kommer det eventuellt blir strömlost på följande adresser p. g. a avgräven kabell.

Läs hela inlägget »

Tvätthallar är stängt från
 kl. 23:00 till kl. 06:00
 det går inte att tvätta bilen     under denna tid.
 
 
 
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
 
På uppdrag av Brf Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »


Information till boende

Det är absolut förbjudet att plocka eller ta något som boende har kastat, från sopkärlen i miöjöhusen eller från containtat som kommer 3 gånger per år.
MVH
Styrelsen
Brf Malmöhus 22

Läs hela inlägget »

Container för grovsopor kommer att finnas tillgängliga framför Serenadgatan 28 och Kvartettgatan vid vändzonen.
Fr.o.m. morgonen den 13/9 t.o.m. kvällen 14/9
Nedanstående får inte kastas i containern:
 
·      Elektriska och elektroniska produkter (allting med sladd eller batteri)
·      Farligt avfall (målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material, fordonsbatterier)
·      Produkter med freon (kylskåp, frysboxar)
·      Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor)
·      Däck
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
 
På uppdrag av Brf Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »

                                                                                                                                           Malmö 20230814
Felaktig information sprids i föreningen, till exempel att våra parkeringskort kostar 300 000 kr / år. När dem i verkligheten kostar 
23 650 kr / år.  Parkeringskorten infördes på medlemmars begäran. 

Vi i styrelsen står inte bakom denna felaktiga information.
Att jämföra kostnader mellan olika föreningar är inte korrekt, när varje förening har olika förutsättningar.

Till den pågående PCB saneringen har vi fram tills nu lånat upp 
30 000 000 kr, totala kostnaden för PCB saneringen är i nuläget inte känt. PCB sanering är ett lagkrav, dessutom är PCB ett miljögift.

Bara som övrig information så kostade motionerna förra året 40 000 kr, och lär inte bli billigare i år. Det är viktigt att lämna in motioner som är genomförbara, kortfattade och sakliga.

Undrar ni över något i detta utskick, så maila styrelsen på: styrelsen.mhus22@gmail.com     

Med vänlig hälsning

Styrelsen Mhus22                    

Läs hela inlägget »

På förekommen anledning ber vi våra medlemmar, att tänka sig för innan de lämnar ut sina personuppgifter till obehöriga.
We ask our members to think before giving out their personal data to unauthorized persons.

Läs hela inlägget »


Ni får ett kuvert med ert lägenhetsnummer i er postbox där det ligger 2st nya parkeringskort som ska bytas ut mot dem ni haft tidigare. Den 1 augusti gäller de gamla inte längre.  
Vårt parkeringsbolag kommer att bötfälla från den 1 september 2023 om där står någon som inte har giltigt parkeringskort i framrutan.
Det är viktigt vid uppsägning av p-plats eller vid utflyttning från föreningen att parkeringskorten lämnas in till områdeskontoret när de har öppet eller i brevinkast med namn, adress, lägenhetsnummer annars får ni en faktura plus administrationskostnad 


Med vänlig hälsning                                     Malmö: 2023-06-30
Styrelsen
Brf Malmöhus 22

Läs hela inlägget »

Föreningens områdeskontor kommer att ha stängt v.31-34
2023-08-01 till 2023-08-24
 
Öppnar igen Tisdagen den 29/8 på Serenadgatan 28!
kl.08.00-11.00
 
Resten av sommaren har vi öppet som vanligt Tisdagar 08.00-11.00 och Torsdagar 13.30-16.00
 
Ni kan som vanligt få hjälp med de flesta ärenden genom att ringa Riksbyggen Dag&Natt på tfn 0771- 860 860
 
Nycklar kan lämnas i brevlådan till områdeskontoret på Serenadgatan 28, lägg nycklarna i ett kuvert märkt med namn, adress samt garagets nummer.
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
 
 
På uppdrag av Brf Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »

Nu är det dags för rensning av cyklar i cykelställen, den 15/5 kommer alla cyklar att märkas upp av ett företag som heter ”Recykel” med en lapp. Om er cykel blivit lappad och ni inte vill att den blir bortforslad, ta bort lappen.
 
Den 15/6 kommer dom märkta cyklarna att plockas bort av ” Recykel”.
 
Ni kan efter att ”Recykel” tagit hand om cykeln få tillbaka den mot beskrivning och var den stod parkerad – helst med ramnummer – inom tre (3) månader. Därefter tillfaller cykeln Recykel.
 
Kontaktuppgifter till Recykel:
Tel: 0739528113
Mejl: Order@recykel.me
         Med vänlig hälsning
         Riksbyggen
         På uppdrag av Brf Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »
Stämmoprotokollet är nu anslaget på områdeskontoret anslagstavla.
Läs hela inlägget »

Med vänlig hälsning
Riksbyggen
 
På uppdrag av Brf Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »

Till dig som bor i höghusen på Serenadgatan: För er kännedom så kommer det under fredagen den 24 mars ske en utvändig besiktning av fasaderna på höghusen. Kranbilen kommer att vara placerad likt sist – i taxizonen. Vänliga hälsningar, Riksbyggen Emma Toivonen emma.toivonen@riksbyggen.se I samarbete med styrelsen för Brf Malmöhus 22

Läs hela inlägget »

Till dig som bor i höghusen på Serenadgatan Fotografering med drönare kommer att ske i ert bostadsområde. Arbetet är planerat att utföras dagtid och beräknas pågå en till två dagar. Beroende på väder och vind så genomförs flygningen någon av följande dagar: 23, 24, 27 och 28 mars. Varför fotograferar man i området? Då det finns skador noterade på höghusens fasader behöver vi bedöma omfattningen av dessa. I samband med detta gör vi även en generell översyn av fasaderna. Får jag ställa frågor till piloten? Att flyga drönare kräver stor koncentration och vi ber er respektera pilotens arbete. Har ni frågor får ni gärna vända er till undertecknad. Kan det hända att jag kommer med på bild? Vi kommer i första hand att undvika att få med människor på bild. Skulle detta ändå ske kommer dessa att suddas på bilderna som lagras. Vänliga hälsningar, Riksbyggen Emma Toivonen emma.toivonen@riksbyggen.se

Läs hela inlägget »

Alla andra dagar är det öppet som vanligt.
  
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
 
På uppdrag av Brf Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »

Container för grovsopor kommer att finnas tillgängliga framför Serenadgatan 28 och Kvartettgatan vid vändzonen.
Fr.o.m. morgonen den 12/04 t.o.m. kvällen 13/04
Nedanstående får inte kastas i containern:
 
·      Elektriska och elektroniska produkter (allting med sladd eller batteri)
·      Farligt avfall (målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material, fordonsbatterier)
·      Produkter med freon (kylskåp, frysboxar)
·      Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor)
·      Däck
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
 
På uppdrag av Brf Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »

OBS
Styrelsen har beslutat att målning av staketet, avvaktas med till PCB saneringen är avklarad. Som det ser ut nu kan målningen av staketet ske år 2024.
MVH
Styrelsen Mhus22

Läs hela inlägget »

Eftersom vi har ett gemensamt elavtal, så räknas föreningen som ett företag. Dock är inget klart från regeringen när elstödet kommer att betalas ut. 
MVH
Styrelsen Mhus22

Läs hela inlägget »

6 laddplatser är på gång under våren, mer info NÄR vi börjar närma oss. Preliminärt är detta under juni.

Läs hela inlägget »

Uppdatering av brandskydd i hissar, röklucka i trapphus. ( Detta gäller höghusen )

Läs hela inlägget »

Projekt pcb sanering är pågående under 2023.

Läs hela inlägget »

Projekt relining är avslutat.

Läs hela inlägget »

Information
Ibland försöker bedragare lura sig in i äldre personers hem för att stjäla. För att du ska känna dig tryggare och minska risken att bli utsatt, tänk på följande:
•       Polisen ringer inte upp personer och ber dem samla ihop sina värdesaker.
•       Mäklare ringer inte upp personer och ber om att få värdera deras bostad.
•       Hantverkare kommer inte hem till er, om ni inte beställt det.
•      

Varken Polis eller banker ringer upp och ber om ert Bank-ID.
Om något av ovanstående inträffar, ring 112 och berätta att du blivit kontaktad.
Om du har trygghetslarm och någon försöker ta sig in till dig mot din vilja, tryck på ditt trygghetslarm och ring om möjligt sedan 112.
•       Ha alltid ytterdörren låst.
•       Om du har dörrspärr eller säkerhetskedja, lägg på den innan du öppnar.
•       Förvara inte stora summor pengar hemma.
•       Förvara aldrig plånbok, smycken eller handväska synligt. Helst inte i hallen nära ytterdörren.
•       Be om legitimation när någon okänd ringer på dörren.
•       Släpp inte in personer du inte är helt säker på vem det är.
•       Hemtjänsten ringer alltid och meddelar om någon ny person skall komma till dig, och de har alltid legitimation.
Brott som har hänt tidigare och inte är akut, ring 114 14 och anmäl.

Läs hela inlägget »
loading...

Bullitinen

Arkiv

Senaste nyheter (länk)

Länkar