Felanmälan och störningsanmälan görs dygnet runt till Riksbyggen Dag & Natt:
 0771 - 860 860

2021 > 03

Som ni har blivit informerade via trappanslag så är det nu dags att börja med fas 1. Det här besöket kommer att fokusera på att stämma av att gamla besiktningsanmärkningar är åtgärdade eller ej. Samt ta upp nya uppkomna synpunkter från er medlemmar som framträtt nu under garantitiden.
Beklagar den korta framförhållningen men vi gör ett försök med att komma till er redan nu på fredag den 26/3 då kalendern öppnade för ett platsbesök med kort varsel. Själva besöket bedöms ta cirka 5-10min beroende på omfattning av noteringar. Vi är tacksamma om vi kan komma in i så många lägenheter som möjligt så det här är ett bonusbesök. Vänligen kontakta Ricardo om frågor och inte mina kollegor på området som ändå inte kan ge er svar.
Det är jättesvårt att säga exakt vilken tid vi kommer till just er lägenhet men vi börjar från Serenadgatan 1-12, så cirka udda trapphus 1-11 fram till 10:00 och jämna trapphus 2-12 fram till lunch.
Det hade varit ypperligt om ni kunde vara hemma den här dagen eller er lämna nyckel på vårt platskontor så hanterar vi nyckeln själva.
Till besöket behöver ni inte flytta på några möbler men gärna att fönsterbänkar är fria då vi vill kolla öppning/stängningsfunktioner på fönster/fönsterdörr.
 
På grund av covid-19 är vi extra försiktiga!

För allas trygghet undviker vi fysisk kontakt och håller avstånd. Detta gör vi av omtanke för både dig/er som kund och för våra medarbetares hälsa.
Om du/ni känner minsta Corona liknande symtom, som lindriga (hosta, feber, halsont) så ber vi dig att snarast kontakta Ricardo Carreno (nedan) så att vi kan planera om vårt arbete för just din lägenhet.
Givetvis följer Riksbyggens medarbetare myndigheternas riktlinjer och är inte på jobbet om vi känner minsta symtom eller är sjuka. Vi kommer naturligtvis bara att gå in din/er lägenheter med personer som känner sig friska och vi är noga med vår handhygien.
Kontakt Riksbyggen är Ricardo Carreno och nås lättast på e-post.
ricardo.carreno@riksbyggen.se
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen / Brf Malmöhus 22
 
Plats för egna anteckningar till oss, vänligen skriv telefonnummer om ni vill att vi kontaktar er. Det går bra att ta en bild och skicka till ricardo.carreno@riksbyggen.se eller lämna in lappen på vårt platskontor. Tack!
 
 

Läs hela inlägget »

Som ni har blivit informerade via trappanslag så är det nu dags att börja med fas 1. Det här besöket kommer att fokusera på att stämma av att gamla besiktningsanmärkningar är åtgärdade eller ej. Samt ta upp nya uppkomna synpunkter från er medlemmar som framträtt nu under garantitiden.
Beklagar den korta framförhållningen men vi gör ett försök med att komma till er redan nu på torsdag den 25/3 då kalendern öppnade för ett platsbesök med kort varsel. Själva besöket bedöms ta cirka 5-10min beroende på omfattning av noteringar. Vi är tacksamma om vi kan komma in i så många lägenheter som möjligt så det här är ett bonusbesök. Vänligen kontakta Ricardo om frågor och inte mina kollegor på området som ändå inte kan ge er svar.
Det är jättesvårt att säga exakt vilken tid vi kommer till just er lägenhet men vi börjar från Kvartettsgatan 28-56 och Serenadgatan 13-18, så cirka trapphus 28-50 under förmiddagen och trapphus 52-56 samt Serenadgatan 13-18 på eftermiddagen.
Det hade varit ypperligt om ni kunde vara hemma den här dagen eller er lämna nyckel på vårt platskontor så hanterar vi nyckeln själva.
Till besöket behöver ni inte flytta på några möbler men gärna att fönsterbänkar är fria då vi vill kolla öppning/stängningsfunktioner på fönster/fönsterdörr.
 
På grund av covid-19 är vi extra försiktiga!

För allas trygghet undviker vi fysisk kontakt och håller avstånd. Detta gör vi av omtanke för både dig/er som kund och för våra medarbetares hälsa.
Om du/ni känner minsta Corona liknande symtom, som lindriga (hosta, feber, halsont) så ber vi dig att snarast kontakta Ricardo Carreno (nedan) så att vi kan planera om vårt arbete för just din lägenhet.
Givetvis följer Riksbyggens medarbetare myndigheternas riktlinjer och är inte på jobbet om vi känner minsta symtom eller är sjuka. Vi kommer naturligtvis bara att gå in din/er lägenheter med personer som känner sig friska och vi är noga med vår handhygien.
Kontakt Riksbyggen är Ricardo Carreno och nås lättast på e-post.
ricardo.carreno@riksbyggen.se
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen / Brf Malmöhus 22
 
Plats för egna anteckningar till oss, vänligen skriv telefonnummer om ni vill att vi kontaktar er. Det går bra att ta en bild och skicka till ricardo.carreno@riksbyggen.se eller lämna in lappen på vårt platskontor. Tack!
 

Läs hela inlägget »

I samtliga garage finns det numera möjlighet att använda våra tvätthallar.
 
Vill du tvätta med varmvatten är antal tvätt tillfällen begränsade till 6 styck per månad per hushåll och det tillkommer en kostnad på 20 kr per tvätt.
 
För att kunna använda varmvatten behöver du kontakta vårt områdeskontor. Vid kontakt får du skriva under ett godkännande om att kostnaden för tvättarna kommer att läggas på din månadsavi.
 
Väljer du att tvätta med kallvatten tillkommer ingen kostnad och antalet tvätt tillfällen är inte begränsade.
 
Användning av tvätthallarna är enbart aktuellt för Er med garageplats.
Vi hoppas att tvätthallarna kommer väl till användning!
 
Ta hand om er och håll er friska!
Vänliga hälsningar
Styrelsen Mhus 22

Läs hela inlägget »

Nu har vi haft syn av inne i lägenheterna inför dem kommande garantibesiktningen som sker i föreningens samtliga byggnader måndag 29/3 samt tisdag 30/3. Synen som gjorts av Riksbyggen personal den senaste veckan ligger som ett underlag till besiktningen vilket medför att där det fanns anmärkningar så behöver vi nu ge formella besiktningsmän tillträde för att bedöma om det är fel eller ej. Några av er medlemmar har fått den här informationen men tyvärr inte alla. Hoppas att ni har stor förståelse för det här korta varslet om besiktningsdag men på grund av rådande omständigheter mellan Riksbyggen och NCC så har vi tyvärr fått ställa om i vår egen planering. Det är väldigt viktigt att besiktningsmännen blir insläppta i de lägenheter som vet med sig att man har anmärkningar. Ni som anser och vet med er att ni inte har några fel utöver spaltventilen/ventilationen i fönstren kan bortse från det här brevet.
Det är tyvärr så att vi inte kan säga när vi kan komma till just er lägenhet men vi ska göra vårt bästa med att försöka anpassa oss och prioritera planerade besök så gott det går. OM ni önskar ett planerat besök så vänligen SKRIV till Ricardo Carreno enligt nedan och inte ringa via felanmälan eller fastighetsskötare för de kan inte hjälpa er. Till besöket behöver ni inte flytta på några möbler men gärna att fönsterbänkar är fria då vi vill kolla öppning/stängningsfunktioner på fönster/fönsterdörr.
 
På grund av covid-19 är vi extra försiktiga!

För allas trygghet undviker vi fysisk kontakt och håller avstånd. Detta gör vi av omtanke för både dig/er som kund och för våra medarbetares hälsa.
Om du/ni känner minsta Corona liknande symtom, som lindriga (hosta, feber, halsont) så ber vi dig att snarast kontakta Ricardo Carreno (nedan) så att vi kan planera om vårt arbete för just din lägenhet.
Givetvis följer Riksbyggens medarbetare myndigheternas riktlinjer och är inte på jobbet om vi känner minsta symtom eller är sjuka. Vi kommer noga med vår handhygien.
Kontakt Riksbyggen är Ricardo Carreno och nås lättast på e-post.
ricardo.carreno@riksbyggen.se
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen / Brf Malmöhus 22
 
 

Läs hela inlägget »

.Container för grovsopor kommer att finnas tillgängliga framför Serenadgatan 28 och Kvartettgatan vid vändzonen.
Fr.o.m. morgonen den 14/04 t.o.m. kvällen 15/04
Nedanstående får inte kastas i containern:
 
·      Elektriska och elektroniska produkter (allting med sladd eller batteri)
·      Farligt avfall (målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material, fordonsbatterier)
·      Produkter med freon (kylskåp, frysboxar)
·      Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor)
·      Däck
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
 
På uppdrag av Brf Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »

Som ni har blivit informerade via trappanslag så är det nu dags att börja med fas 1. Det här besöket kommer att fokusera på att stämma av att gamla besiktningsanmärkningar är åtgärdade eller ej. Samt ta upp nya uppkomna synpunkter från er medlemmar som framträtt nu under garantitiden. Vi kommer till er fredag den 12/3 och själva besöket bedöms ta cirka 5-10min beroende på omfattning av noteringar. Vi kommer vara fyra projektledare från Riksbyggen som kommer till och tanken är att vi synar av varsitt höghus med början klockan 08:00.
Det är jättesvårt att säga exakt vilken tid vi kommer till just er lägenhet men vi börjar från plan 1 och arbetar oss upp i huset men en grov uppskattning är att det tar cirka 30 minuter per plan.
Det hade varit ypperligt om ni kunde vara hemma den här dagen eller er lämna nyckel på vårt platskontor så hanterar vi nyckeln själva.
Till besöket behöver ni inte flytta på några möbler men gärna att fönsterbänkar är helt fria samt att gardiner är borttagna då vi vill kolla öppning/stängningsfunktioner på fönster/fönsterdörr.
 
På grund av covid-19 är vi extra försiktiga!

För allas trygghet undviker vi fysisk kontakt och håller avstånd. Detta gör vi av omtanke för både dig/er som kund och för våra medarbetares hälsa.
Om du/ni känner minsta Corona liknande symtom, som lindriga (hosta, feber, halsont) så ber vi dig att snarast kontakta Ricardo Carreno (nedan) så att vi kan planera om vårt arbete för just din lägenhet.
Givetvis följer Riksbyggens medarbetare myndigheternas riktlinjer och är inte på jobbet om vi känner minsta symtom eller är sjuka. Vi kommer naturligtvis bara att gå in din/er lägenheter med personer som känner sig friska och vi är noga med vår handhygien.
Kontakt Riksbyggen är Ricardo Carreno och nås lättast på e-post.
ricardo.carreno@riksbyggen.se
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen / Brf Malmöhus 22

Läs hela inlägget »

Det närmar sig garantibesiktning av era fastigheter från fasad och fönsterbytes entreprenaden. Den här besiktningen är tvungen att genomföras innan garantitidens utgång som är 2021-03-30.
Till vår hjälp kommer vi att filma fasaderna med hjälp av en drönare och det kommer att göras från tisdag 9/3 och framåt beroende på hur vindarna ligger. Har ni frågor om detta så går det bra att ta nedan kontakt så svarar jag på bästa sätt.
 
Inför garantibesiktningen så kommer vi besöka era lägenheter för uppföljning av fel som ej blivit hanterade samt nya uppkomna synpunkter från er medlemmar som framträtt nu under garantitiden. Separat brev skickas till er via postfacken med närmare information.
 
Kontakt Riksbyggen är Ricardo Carreno och nås lättast på e-post.
ricardo.carreno@riksbyggen.se
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen / Brf Malmöhus 22

Läs hela inlägget »

Storstädning av tvättstugorna startas v.11 16/2.
   Akt städ & service börjar storstädning på Kvartettgatan.

Läs hela inlägget »
loading...

Bullitinen

Arkiv

Senaste nyheter (länk)

Länkar