Felanmälan och störningsanmälan görs dygnet runt till Riksbyggen Dag & Natt:
 0771 - 860 860

2021 > 02

Riksbyggen och styrelsen vill börja med att beklaga den tidsödande process och jobbiga situation som uppstått för er medlemmar avseende felavhjälpande efter fönster- och fasadarbetet som slutbesiktigades 2016 och borde varit klart..
 
Stort tack för ert tålamod och engagemang men vi behöver ytterligare er hjälp och förståelse.
 
Processen har och är långdragen mellan Riksbyggen och dåvarande entreprenör (NCC) då Riksbyggen och styrelsen anser att NCC inte har genuin vilja att ta sitt ansvar i att åtgärda felen.
 
Nu är det beslutat att Riksbyggen med Henda Entreprenad AB som entreprenör, kommer att göra en punktinsats och åtgärda kvarvarande anmärkningar från tidigare besiktningar. Vi kommer också att passa på att åtgärda kvarvarande fel som uppstått under garantitiden.
För att göra processen smidig behöver vi få tillgång till samtliga lägenheter vid tre tillfällen, se nedan, och det är av STÖRSTA vikt att ni släpper in oss i era lägenheter vid inbokade tillfällen.
 
Tillfälle 1: Syn i lägenheten för att få fram omfattningen av kvarvarande fel.
Tillfälle 2: Hantverkare på plats som utför själva arbetet.
Tillfälle 3: Besiktning av det utförda arbetet.
 
Vi kommer att dela upp arbetet i olika etapper med adresser som kommer att redovisas och anslås som en tidplan i trapphusen. Det gäller att alla läser de informationslappar som vi fortlöpande sätter upp i trapphusentréer alternativt i respektive postbox.
 
Vi ska komma in i några utvalda lägenheter vid ett par tillfällen i första etappen där vi  testa olika modeller på spaltventilen. Mer information om detta kommer senare.
I huvudsak är det tre moment som, vid tillfälle 2, kommer att åtgärdas i lägenheterna och det är:
 
1. Åtgärda de estetiska felen (fog/målning) samt öppnings-/stängningsfunktioner.
2. Byta ut spaltventilerna och genomföra en OVK (obligatorisk ventilationskontroll).
3. Kontrollera drevningen runt fönster och fönsterdörrar.
 
OBS se löpande information om när vi har för avsikt att börja med tillfälle 1 på just din adress.
 
Vi kommer senare även att åtgärda fel och brister på fasaderna.
 
 
 
Vi måste få tillträde till era lägenheter vilket är ett krav annars kan vi inte avsluta åtgärder anmärkningar + byta spaltventil samt ventilationskontroll. Kommer vi inte in era i lägenheter så får vi ta hjälpa av styrelsen och i förlängningen Kronofogden vilket lägenhetsinnehavaren själv får bekosta, men vi hoppas innerligt på gott samarbete.
 
Den här punktinsatsen gör vi för att få det så bra vi kan för er medlemmar!
 
 
Kontakt Riksbyggen är Ricardo Carreno och nås lättast på e-post.
 
ricardo.carreno@riksbyggen.se
 
 
 
Med vänlig hälsning
 
Riksbyggen / Brf Malmöhus 22

Läs hela inlägget »
loading...

Bullitinen

Arkiv

Senaste nyheter (länk)

Länkar