Felanmälan och störningsanmälan görs dygnet runt till Riksbyggen Dag & Natt:
 0771 - 860 860

2022

Under tiden den 09/01 2023 kl. 07.00 t.o.m den 11/01 kl. 16.00, kommer gästparkeringen vara avstängda p.g.a. PCB Sanering.
 
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
 
På uppdrag av Brf Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »

Det kommer from den 1 januari 2023, endast vara tillåtet att parkera personbilar på våra parkeringsplatser och gästparkeringar. Husvagnar och husbilar får således inte parkeras i området.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Malmöhus 22 

Läs hela inlägget »

OBS

 Nya öppettider 
för 
områdeskontoret


Tisdagar:  08.00 - 11.00
Torsdagar: 13.30 - 16.00


Med vänlig hälsning
Styrelsen
Brf Malmöhus 22

 
 
 

Läs hela inlägget »

Styrelsen har haft budgetmöte med Riksbyggens ekonom inför verksamhetsåret 2022-2023
efter detta har styrelsen beslutat att höja grundavgiften (månadshyran) med 7 %.
 
Avgiftshöjningen kommer att gälla from 2023-01-01.
 
Anledning: inflationen, tomträttsavgäld
 
Ni som får avgiftsavier (hyresavier) från Riksbyggen, se nedan text hur ni räknar ut höjningen av grundavgiften.
 
Se avgiftsavierna (hyresavierna)
Specifikation:
2022-12-01 till 2022-12-31 Årsavgift (först årshyran och totalsumma per år och längst ut till höger står månadssumman (detta är grundavgiften som ni multiplicerar med 7% och får höjningen i kronor eller multiplicerar med 1,07 och få den totala månadsavgiften för grundavgiften (grundhyran).     
                                                         
             
Med vänliga hälsningar styrelsen
2022-07-18

Läs hela inlägget »

Respektera nedan information
Det är endast tillåtet att parkera bilen för in och utlastning, gäller både privata och företagsbilar
 
Räddningsfordon ska komma fram utan några hinder
 
Det är också förbjudet med all bilkörning på gångplattorna mellan gårdarna
 
-
Med vänlig hälsning                                      Malmö 2022-07-25
Styrelsen
Brf Malmöhus 22

Läs hela inlägget »

På områdeskontoret finns ett mindre antal nycklar för utlåning avsedda för soprum och bilspärr (Bommen)
 
Medlemmar/boende på bottenvåning i låghusen kan efter kvittens låna nyckel till soprummet i 2 veckor därefter lämnas nyckeln till områdeskontoret önskar ni mer tid så är det detsamma igen, kvittens och max 2 veckor därefter till områdeskontoret
Lämnas nyckeln inte till områdeskontoret enligt överenskommen tid skickas en faktura på 1500 kr.
Medlemmar/boende kan efter kvittens låna nyckel för att öppna Bilspärr (Bommen) i 1 vecka därefter lämnas bomnyckeln till områdeskontoret önskar ni mer tid så är det detsamma igen, kvittens och max 1 vecka därefter till områdeskontoret
Lämnas Bomnyckeln inte till områdeskontoret enligt överenskommen tid skickas en faktura på 1500 kr.
 
Med vänlig hälsning                                                                         Malmö 2022-07-18
Styrelsen
Brf Malmöhus 22

Läs hela inlägget »

Container för grovsopor kommer att finnas tillgängliga framför Serenadgatan 28 och Kvartettgatan vid vändzonen.
Fr.o.m. morgonen den 20/07 t.o.m. kvällen 21/07
Nedanstående får inte kastas i containern:
 
·      Elektriska och elektroniska produkter (allting med sladd eller batteri)
·      Farligt avfall (målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material, fordonsbatterier)
·      Produkter med freon (kylskåp, frysboxar)
·      Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor)
·      Däck
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
 
På uppdrag av Brf Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »

Nedan följer kompletterande informationen som är bra att veta när det är dags för Sydsverige att besöka just din/er lägenhet.

 Nyckelhantering:
Om ni inte har möjlighet att vara hemma vid den aviserade tidpunkten för avhjälpandet måste ni lämna in er nyckel till Sydsverige.
Det är viktigt att ni har med er legitimation vid både inlämning och upphämtning av nyckel. Detta för att säkerställa att nyckeln lämnas ut till rätt person. Om det av någon anledning inte är samma person som lämnar in nyckeln som hämtar ut nyckeln är det viktigt att ni meddelar detta till Sydsverige vid nyckelkvitteringen.

Undanplockning vid fönster
För att Sydsverige ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt och då vi är rädda om era saker är det viktigt att ni tar undan gardiner, växter och övriga saker från fönsterna. Det ska vara fri arbetsyta en meter framför fönsterna.

 Vikten av att komma in i alla lägenheter
Som vi nämnt tidigare så kommer alla spaltventiler i fönsterna att bytas ut mot nya. Syftet med att byta dessa är att skapa ett behagligt inomhusklimat. Om vi inte kan byta spaltventilerna i alla lägenheter påverkar det hela husets inomhusklimat negativt. Det är därför av största vikt att vi får tillträde till allas lägenheter.
Får vi inte tillträde till lägenheterna så kommer vi ta hjälp av styrelsen och kronofogden för tillträde och du som medlem kommer att debiteras 5000 SEK.

Legitimering utav personal
Samtlig personal som kommer till er lägenhet skall bära företagskläder med företagsnamn Sydsverige Entreprenad AB samt att de skall uppvisa ID-06 legitimation.

Vid frågor kontakta gärna: m22@sydsverige.se

Vänliga hälsningar, Riksbyggen & Sydsverige Entreprenad AB

Läs hela inlägget »

.Tycker ni föreningens honung smakar bra
passa då på att köpa en burk.
 Försäljning av honungen blir torsdag den 21/4 mellan 14.00-16.30 och tisdag 26/4 mellan 15.00-18.00.
 
Försäljningen sker på områdeskontoret Serenadgatan 28 ingång från gatan 
Kostnaden för honungen kommer på hyresavin
 
Med vänlig hälsning
Styrelsen
Brf Malmöhus 22
2022-04-14

Läs hela inlägget »

Till dig som medlem/boende i Brf Malmöhus 22.

Riksbyggen har handlat upp Sydsverige Entreprenad AB för avhjälpande åtgärder som berör det fönster- och fasadarbete som slutbesiktigades 2016. Arbetet i lägenheterna kommer att påbörjas i månadsskiftet april/maj och förväntas pågå fram till mars 2023.

Avhjälpandet berör alla lägenheter i föreningen och kommer att omfatta följande arbeten:

  • byte av spaltventiler (samtliga lägenheter). 
  • injustering och kanalrensning av ventilationssystemet. 
  • byte av mdf:er i badrum (endast låghusen).
  •  avhjälpande av de anmärkningar/fel som antecknades vid garantibesiktningen 2021. 
  • avhjälpande av kvarvarande felanmälningar inkomna innan mars 2021.
underhåll av fönster och fönsterdörrar i form av smörjning av gångjärn och spanjoletter.

Vi kommer dela upp kommande arbete i olika etapper för att minska störningar för er boende, vi ber att få återkomma med en tidplan. Vidare information om tillgång till era lägenheter annonseras i god tid av entreprenören.
Om ni vet med er att ni kommer vara bortresta längre än två veckors tid måste ni kontakta oss för planering av platsbesöket.

Vänliga hälsningar,
Riksbyggen                                                                                      Sydsverige Entreprenad AB Ibrahim Laham                                                                                Patrik Nilsson ibrahim.laham@riksbyggen.se                                                patrik.nilsson@sydsverigeab.se

I samarbete med styrelsen för Brf Malmöhus 22
Läs hela inlägget »

Container för grovsopor kommer att finnas tillgängliga framför Serenadgatan 28 och Kvartettgatan vid vändzonen.
Fr.o.m. morgonen den 20/04 t.o.m. kvällen 21/04
Nedanstående får inte kastas i containern:
 
·      Elektriska och elektroniska produkter (allting med sladd eller batteri)
·      Farligt avfall (målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material, fordonsbatterier)
·      Produkter med freon (kylskåp, frysboxar)
·      Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor)
·      Däck
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
 
På uppdrag av Brf Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »

Hej,
VA SYD informerade oss att det finns vattenläcka på marken i Kvartettgatan.
Arbete pågår!
 
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
 
 
På uppdrag av Brf Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »

Gymmet är stängt tills vidare p.g.a. renoveringsarbete.
 
 
 
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
 
På uppdrag av Brf Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »

Till dig som medlem i Brf Malmöhus 22. Riksbyggen och styrelsen vill börja med att tacka för fortsatt tålamod och det vänliga bemötande ni visar gällande den pågående processen som berör det fönster- och fasadarbete som slutbesiktigades 2016. Följande information berör avhjälpandet av de anmärkningar/fel som togs upp vid garantibesiktningen som genomfördes i början av april 2021, felanmälningar och kommande arbete. Vi kommer dela upp kommande arbete i olika etapper för att minska störningar för er boende. Initialt behöver vi besökta ett par lägenheter något extra tillfälle för att säkerställa kvalitén och utformningen på avhjälpandet. Så vi ber om fortsatt förståelse för att det kommer bli en del spring i trapphusen. Vidare information om tillgång till era lägenheter kommer annonseras i god tid. Statusuppdatering och tidplan Riksbyggen har inlett ett arbete med att handla upp en ny entreprenör, vår ambition är att skriva kontrakt under våren för att sedan påbörja ett avhjälpande åtgärder efter sommaren 2022. Vi vet i dagsläget inte när detta förväntas bli klart. Felanmälningar Följande fel löper fortsatt under garantitiden och ska fortsatt felanmälas: - Spaltventiler - Fönster och dörrar som griper och glipar. - Drevning - Fuktskadade mdf:er i badrum - Luftläckage och Fukt Övriga fel exempelvis persienner kan inte längre felanmälans då dessa ej längre faller under garantin. Fel som tidigare felanmälts, men som ännu ej blivit åtgärdat kan anmälas igen då det är anmält i rätt tid. Med vänlig hälsning, Riksbyggen I samarbete med styrelsen för Brf Malmöhus 2

Läs hela inlägget »
loading...

Bullitinen

Arkiv

Senaste nyheter (länk)

Länkar