Viktig information

 
- PCB sanering i marken:
Föreningens mark innehåller miljöfarligt PCB, analys o slutrapport är skickad till miljöförvaltningen, mer information kommer när vi vet åtgärd.
 
- Relining: 
Relining av bottenavfallsledningar samt spolning av stående stammar tillhörande samtliga lägenheter måste utföras, mer information kommer ut i god tid innan arbetet påbörjas.
 
- Oljeavskiljare: 
Oljeavskiljare enligt nya krav installeras på samtliga spolplattor i garagen, även varmvatten installeras. Detta kommer innebära att tvättning av fordon kommer att förbjudas under arbetets tid. En tidsplan för detta har ännu inte sats. Information om tidsplanen kommer sättas upp på garagedörrarna.
 
- Elsystem och elstammar:
År 2024 enligt underhållsplanen ska elsystem/elstammar eventuellt bytas, mer information kommer då vi under september i år får indikation på vad som behövs åtgärdas.
 
-Hissar på Serenadgatan 24 och 28
Under vecka 49 och 51 kommer hissarna behöva underhållas vilket innebär att en hiss i taget stängs av under arbetets gång.
  
-Radonmätning
Mars 2019 gjordes det en radomätning. Detta är ett myndighetskrav som måste genomforas i samtliga Brf.
Puckarna lades ut 245 lgh. samt lokaler. Maj 2019 togs puckarna in.
Det visade inga spår av radon i lägenheterna och lokaler.
                                   
Ovanstående åtgärder måste genomföras 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen på uppdrag av styrelsen för Riksbyggen BRF Malmöhus 22  
 
 
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter