Felanmälan och störningsanmälan görs dygnet runt till Riksbyggen Dag & Natt:
 0771 - 860 860

2024 > 01

Under senaste året har styrelsen fått minst 250 mejl, som bland annat innehåller kränkningar, påhopp, falska anklagelser om korruption m.m. De flesta av mejlen är dessutom på flera A-4 sidor som kräver tid och resurs att hantera.
 
Medlemmen har skickat in ansökningar om extrastämma till Bolagsverket och anmält föreningens entreprenör till Miljöförvaltningen. För att dessa omfattande processer skulle hanteras på ett korrekt sätt har styrelsen varit tvingade att anlita en jurist. Detta har i dagsläget kostat föreningens 590 lägenheter över 590,000 kr. Bolagsverket har avslagit ansökningarna om extrastämma. Anmälan till miljöförvaltningen resulterade i att det inte fanns något att anmärka på utan blev tyvärr en stor kostnad för föreningen.  
 
Detta har medfört fler utgifter som drabbar alla medlemmars månadsavgift p.g.a. en enskild medlems agerande.
 
Totalsumman för PCB sanering kommer bli cirka 48 miljoner kr, hade vi sluppit denna kostnad hade vi haft betydligt lägre månadsavgift. Vilket alla nog förstår. Enligt lagkrav har PCB och asbestsaneringen pågått i cirka 9 år. 
 
Styrelsen tillsammans med vår ekonom går regelbundet igenom den ekonomiska
delen och gör sitt yttersta för att hålla kostnaderna nere.
 
 
Malmö 2024-01-26
Styrelsen Mhus22

Läs hela inlägget »

Protokollet från extra stämman, är nu anslaget på områdeskontorets (Serenadgatan 28) anslagstavla utomhus.
MVH
Styrelsen Mhus22

Läs hela inlägget »

BRF MALMÖHUS 22            Datum: 2024-01-14

Vi i styrelsen tackar oerhört mycket för ert engagemang under extra stämman den 20 december år 2023 på Motettens Folkets Hus. 
Vi är glada att det var så många som kunde komma.

Vi tackar för förtroendet och tar till oss av den konstruktiva kritiken som framkommit under och efter extrastämman. Vi har prioriterat kommunikationen med våra boende. 

Ni är därför välkomna för att ställa era frågor varannan tisdag med start från tisdagen den 23 januari mellan 17.00-18.30, adress Serenadgatan 30 höghus tryck 82 och ringklockan så öppnar vi (styrelserummet är mittemot hissarna) 

Observera ny mailadress:   stboende.mhus22@gmail.com

På hemsidan www.mhus22.se finns det information om varför det är viktigt att sanera PCB. 
Håll er uppdaterade genom att besöka hemsidan och även läsa information i fastighetsentréerna och i postboxar, brevinkast.

 
Med vänlig hälsning
Styrelsen
Brf Malmöhus 22

Läs hela inlägget »

1. Efter PCB sanering och besiktning utförs åtgärder på staket, överliggare, grind på       låghusens uteplatser. Projektet PCB sanering beräknas avslutas februari 2024.
2. Åtgärd av brandgasventilation i hissarna i 4 höghus enligt krav från Räddningstjänst Syd
3. Utredning av värmestammar, element, ventiler, stigarledningar och Penledare, kompensatorer.
4. Dränering/dagvattenledningarna.
5. Fasadtvätt av höghusen.
6. Asfaltering av G2
7. Ventilationsaggregat i ett höghus / Renovering av entrè partierna i låghus + port-telefoni i låghus

 Med vänlig hälsning
Styrelsen
Brf Malmöhus 22

Läs hela inlägget »

Här kommer information från Naturvårdsverket: 
PCB är skadligt för människa och miljö. Trots att användningen är förbjuden sprids ändå PCB till miljön, genom byggnader och viss elektrisk utrustning.
PCB är ett samlingsnamn för 209 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen (polyklorerade bifenyler). Sedan industrin började använda PCB i stor skala på 1930-talet, har användningsområdena varit många:
* i byggnader som fog- och golvmassa och i isolerrutor
* i transformatorer och kondensatorer
* i färger, plaster och självkopierande papper
PCB är giftigt, långlivat och fettlösligt. Det lagras i fettvävnaden hos levande varelser. Halterna blir därför högst hos djur som befinner sig i toppen av näringskedjan. Särskilt djur som fisk, säl och fåglar som äter fisk är drabbade.
PCB påverkar människans hälsa
Höga halter av PCB kan påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet, vilket bland annat kan ge beteendeförändringar (överaktivitet och försämrad inlärning). Ämnena misstänks också försämra immunförsvaret, fortplantningsförmågan, påverka hormonsystem samt orsaka cancer.
Foster och spädbarn är extra känsliga för dioxiner och PCB. Ämnena förs över till foster och ammade spädbarn via moderkakan och modersmjölken.
Bedömningen av hälsoriskerna med PCB kompliceras av att de biologiska effekterna av olika PCB skiljer sig åt. Vissa PCB verkar via samma mekanismer som dioxiner (och de kallas därför dioxin-lika PCB) och de riskbedöms tillsammans med dioxinerna. 
Är du intresserad av att läsa mer? 
Tryck på länken nedan: 
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/miljofororeningar/organiska-miljogifter/pcb-i-miljon/

Läs hela inlägget »
loading...

Bullitinen

Arkiv

Senaste nyheter (länk)

Länkar