Kollektiv bredband och nya stadgar - beslutat

S1- Stadgeändring, andra omröstningen:
(Första beslutet antogs enhälligt på ordinarie stämma den 16 februari 2017)
Fråga om antagande av nya stadgar baserade på Riksbyggens normalstadgar från 2016 antogs enhälligt på extra stämma den 6 april 2017.

S2- Beslut om kollektiv anslutning av bredband antogs av majoriteten på extra stämma den 6 april 2017 med en hastighet upptill 1000/1000 Mbit/s för 99kr/mån. Information kommer när det tänkt genomföras.

-