Felanmälan och störningsanmälan görs dygnet runt till Riksbyggen Dag & Natt:
 0771 - 860 860

2021

Föreningens områdeskontor kommer att ha öppet enligt följande under den kommande julhelgen.
 
23/12   Stängt
28/12   15.00 - 18.00
30/12   14.00 – 16.30
04/1     15.00 – 18.00
6/1       Stängt
 
 
Du kan som vanligt få hjälp med de flesta ärenden genom att ringa Riksbyggen Dag&Natt på tfn 0771- 860 860
 
Nycklar kan lämnas i brevlådan till områdeskontoret, lägg nycklarna i ett kuvert märkt med namn, adress samt garagets nummer.
 
 
 
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
 
 
På uppdrag av Brf Malmöhus 22 styrelse
Läs hela inlägget »

Från den 1 januari 2022
Har styrelsen beslutat att nedan service upphör
på grund av för höga kostnader
 
Fastighetsskötarna kommer inte längre utföra arbete vad det gäller blandare i badrum, gästtoalett, kök och toalettstolar men gör ändå en felanmälan så fastighetsskötarna kommer och ser vad det är för problem.
 
Den enskilde medlemmen/boende ansvarar själv för att ta in entreprenör för att utföra dessa arbeten. Kostnaden får medlemmen/boende själv stå för.
 
Det står inget i våra stadgar utan det har varit en extra service för medlemmar/boende men på grund av för höga kostnader så har styrelsen beslutat att denna service från föreningen kommer inte längre kunna utföras utan upphör den 31 december 2021.
 
Vänlig hälsning
Styrelsen
Brf Malmöhus 22

Läs hela inlägget »

Container för grovsopor kommer att finnas tillgängliga framför Serenadgatan 28 och Kvartettgatan vid vändzonen.
Fr.o.m. morgonen den 12/01/2022 t.o.m. kvällen 13/01/2022
Nedanstående får inte kastas i containern:
 
·      Elektriska och elektroniska produkter (allting med sladd eller batteri)
·      Farligt avfall (målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material, fordonsbatterier)
·      Produkter med freon (kylskåp, frysboxar)
·      Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor)
·      Däck
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
 
På uppdrag av Brf Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »

Efter genomgång av budgeten inför verksamhetsåret
2021-2022 har styrelsen beslutat att höja grundavgiften (månadshyran) med 2 %.
 
Avgiftshöjningen kommer att gälla from 2022-01-01.
 
Anledning: Relining av våra samtliga liggande avloppsstammar + vobbling (spolning) av samtliga stående avloppsstammar.
Pågående PCB projekt.
 
Ni som får kvartalsavier från Riksbyggen, se nedan text hur ni räknar ut höjningen av grundavgiften.
 
Se avgiftsavierna (hyresavierna)
Specifikation:
2021-12-01 till 2021-12-31 Årsavgift (först årshyran och totalsumma per år och längst ut till höger står månadssumman (detta är grundavgiften som ni multiplicerar med 2% och får höjningen i kronor eller multiplicerar med 1,02 och få den totala månadsavgiften för grundavgiften (grundhyran).     
                                                         
             
Med vänliga hälsningar styrelsen
2021/11/16

Läs hela inlägget »

Svensk Kvalitetssanering AB är av Brf. Malmöhus 22 anlitad entreprenör för att sanera PCB-haltig byggfog på er fastighet.
PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska ämnen som om de kommer ut i miljön innebär risker för såväl djurlivet som oss människor.
PCB finns i byggfog, isolerglas, golvmassor och kondensatorer.
Det är lagkrav på att PCB-haltig fogmassa skall saneras och ersättas med en miljömässigt bättre byggfog.
Byggfogen finns på balkongerna och vi kommer att behöva gå genom er lägenhet (med rena kläder) till och från sanering och återfogning. OBS! gäller ej bottenvåning som vi sanerar utifrån!
Arbetet på er balkong tar ca. 2-3 tim.
OBS! Balkongen måste vara tömd på möbler och annat innan vi kommer till er lägenhet.
Om ni inte är hemma så måste nyckel lämnas till arbetsledare innan sanering enligt senare info.

De som jobbar med saneringen kommer att ha heltäckande skyddskläder och helmask, men saneringen är inte farlig för dig som befinner dig i arbetets närhet.
Kraftiga stoftsugar kommer att användas i direkt anslutning till de ytor som knivas och slipas och avfall hålles inlåst och kontrollerat i säkert förvar.

Under arbetet kan det periodvis vara buller från maskiner som vi ber er att ha överseende med.
Arbetet startar 29/11-2021, info kommer närmre inpå när vi ska sanera just er lägenhet.

________________________________________________

För mer information besök: www.kvalitetssanering.se
Entreprenadansvarig: Peter Örnberg 0705-746060
Arbetsplatschef:                                 Magnus Roth 0706-809790

Läs hela inlägget »

Riksbyggen Brf Malmöhus 22 kommer i början av 2022 påbörja relining av bottenavloppen. Relining innebär att avloppen får en ny invändig beläggning vilket gör att avloppsrören får en längre livslängd. Bottenavloppen i samtliga bostadsbyggnader kommer att relinas.
Mer information gällande projektet kommer förmedlas när det närmar sig byggstart.
 
Vi vill även passa på att informera er om hur fett skadar föreningens avloppssystem. Fett som spolas ner i avloppet orsakar mycket stora problem i rören med stor risk för stopp hemma hos dig eller i förenings ledningsnät. I avloppet sjunker nämligen temperaturen, fettet fastnar på insidan av ledningarna och stelnar till stora cementliknande proppar som leder till stopp i avloppet och risk för översvämningar.
 
Ta hand om fettet så här:
§  Fett och oljor ska aldrig spolas ner i avloppet.
§  Fett ska hällas i en återförslutningsbar förpackning, som PET- eller mjölkförpackning och sedan kastas i restavfallskärlet i föreningens miljöhus.
§  Vid mindre mängder fett torka upp med hushållspapper och släng i mat- eller restavfall innan du sköljer ur stekpannan eller kastrullen.
 

Läs hela inlägget »

Måndag              08:00 -12.00 för enbart pensionärer
                              12:00-20:00 för enbart kvinnor
 
Tisdag-fredag    08.00-20.00 öppet för alla
Lördag-sondag  08:00- 18:00 öppet för alla
 
På grund av den pågående pandemin behöver vi hjälpas åt då det är allas egna ansvar att hålla sig själv och andra friska
-        Du får inte vistas i gymmet om du har symtom
-        Håll avstånd till varandra
-        Träna inte i grupp, träna gärna ensam för att minska antalet som vistas gymmet samtidigt
-        Redskapen ska torkas av både före och efter användning. I gymmet finns särskild utrustning för detta.
 -        Barn under 16 år inte får vistas i gymmet samt husdjur
Om du har några frågor gällande gymmet eller vill komma med synpunkter får du gärna kontakta oss via mail: gymmhus22@gmail.com
 
Tack på förhand.
Mvh Styrelsen Mhus 22

Läs hela inlägget »

Ekonomi:
-          Fortsatt stabil ekonomin i föreningen. PCB projekt, sanering i mark kvarstår.
-          Elsäkerhet och Status kontroll fortlöper, viktigt för både medlem och förening då förebyggande åtgärder upptäckts i tid.
-          Kostnader för drift stiger årligen som styrelsen inte kan påverka.
-          Kostnader för underhåll granskar styrelsen vilket delvis går att påverka.
-          Styrelsen har tagit beslut att höja grundavgiften med 2% från den 1 januari 2022. 
 
Händelser som pågår eller är utförda under verksamhetsåret:
-          Uppdatering av vårt Aptussystem (för inpassering, taggar, bokning). Är klart.
-          Montering av 45 dörrstängare på tvättstugedörrar i låghus, är ett myndighetskrav, Är klart
-          Installerat varmvatten i 3 tvätthallar Är klart.
-          Elsäkerhet och status-kontroll pågår löpande i området sedan september 2016.
-          Markprover på PCB, riskanalys är skickad till Miljöförvaltningen, avvaktar sanering
-          Det stora byggprojektet fortgår.
 
Viktiga händelser kommande verksamhetsår:
-          Projekt relining av våra liggande avloppsstammar och på stående vobbling (spolning).
-          Status och Elsäkerhetskontroll fortgår löpande.
-          Sanering av PCB i mark, möte med miljöförvaltningen därefter beslut om sanering.
-          Det stora byggprojektet pågår fortfarande med RB och NCC. 
-          Renovering delar av dagvattenledning vid G2
 
Vår miljö:
-          Styrelsen fortsätter att arbeta aktivt för att minska energikostnaderna.
Visionen är att vår förening ska vara en förening med ett långsiktigt tänkande där boende alltid ska ha miljön i fokus. Miljövänliga beslut är viktiga. Att göra förändringar som både är miljövänliga och energibesparande för föreningen och för den enskilde boende påverkar självklart ekonomi för oss alla
 
Du som enskild medlem/boende kan hjälpa till vilket positivt påverkar miljön och föreningens kostnader, det vill säga dina kostnader.
 
Fritidskommittén:
-          Fritidskommitténs verksamheter är: Boule, Dart, Gymmet. Intresset av våra medlemmar att använda gymmet är fortfarande stort vilket är positivt men vi har också Boule, Dart vilket vi hoppas är lika intressant. Styrelsen tackar alla boende för förståelse att gymmet har varit stängt med tanke på Covid-19.
 
Styrelsen tackar alla medlemmar/boende för förtroendet som visats oss under detta verksamhetsår. Styrelsen tackar också er medlemmar för er uthållighet gällande byggprojektet och ser framemot fortsatt gott samarbete.
 
 
Mvh
Styrelsen Brf Malmöhus 22

Läs hela inlägget »

Från och med den 1 oktober 2021 kommer avgift för boendes uteplats i låghus samt parkering-och garageplats att förändras.
 
Gällande uteplatser:
Lägenhet 3:a– 110 kr i månaden
Lägenhet 4:a– 130 kr i månaden
 
Gällande parkering och garageplats:
Parkeringsplats: 60 kr i månaden
Garageplats: 225 kr i månaden
 
Mvh
Styrelsen Mhus22

Läs hela inlägget »

Det finns fortfarande kvar honung från våra fina bin!
Honungen kommer från bina som bor ovanpå våra miljöhus, så närproducerat det kan bli!
Honungen kostar 35kr för en burk på 500g och finns att köpa på kontoret under öppettiderna:   
 
Tisdag: 15:00-18:00
Torsdag: 14:00-16:30

Även de boende som köpt honung innan får köpa mer, först till kvarn gäller. 
 
 
 
Betalningen samaviseras ihop med avgiften.

Läs hela inlägget »

Container för grovsopor kommer att finnas tillgängliga framför Serenadgatan 28 och Kvartettgatan vid vändzonen.
Fr.o.m. morgonen den 20/10 t.o.m. kvällen 21/10
Nedanstående får inte kastas i containern:
 
·      Elektriska och elektroniska produkter (allting med sladd eller batteri)
·      Farligt avfall (målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material, fordonsbatterier)
·      Produkter med freon (kylskåp, frysboxar)
·      Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor)
·      Däck
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
 
På uppdrag av Brf Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »

Nu finns Brf Malmöhus 22s honung till försäljning. Honungen kommer från bina som bor ovanpå våra miljöhus, så närproducerat det kan bli!
Honungen kostar 35kr för en burk på 500g och finns att köpa på kontoret under öppettiderna:    
Tisdag: 15:00-18:00
 Torsdag: 14:00-16:30

Då det endast finns ett begränsat antal är det 1 burk/hushåll och först till kvarn som gäller.

Betalningen samaviseras ihop med avgiften.

Läs hela inlägget »

Container för grovsopor kommer att finnas tillgängliga framför Serenadgatan 28 och Kvartettgatan vid vändzonen.
Fr.o.m. morgonen den 21/07 t.o.m. kvällen 22/07
Nedanstående får inte kastas i containern:
 
·      Elektriska och elektroniska produkter (allting med sladd eller batteri)
·      Farligt avfall (målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material, fordonsbatterier)
·      Produkter med freon (kylskåp, frysboxar)
·      Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor)
·      Däck
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
 
På uppdrag av Brf Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »

·         Som det står i föreningens trivselregler ska hundar och katter alltid hållas kopplade inom bostadsområdet hela året. Upplockningstvång gäller. Låt inte hundar och katter förorena i sandlådor och lekplatser. Detta för vår allas trevnad!
·         Boende med husdjur ansvarar själva för att plocka upp bajs efter sitt djur inom bostadsområdet!
Om det uppdagas vems djur som bajsar i sandlådor kan boende bli ersättningsskyldiga för byte av sand.
·          
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
På uppdrag av Brf Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »

Föreningens områdeskontor kommer att ha stängt v. 28 - 31
2021-07-13 till 2021-08-05
 
Öppnar igen tisdagen den 10/8 på Serenadgatan 28!
kl.15.00-18.00
 
Resten av sommaren har vi öppet som vanligt tisdagar 15.00-18.00 och torsdagar 14.00-16.30
 
Ni kan som vanligt få hjälp med de flesta ärenden genom att ringa Riksbyggen Dag&Natt på tfn 0771- 860 860
 
Nycklar kan lämnas i brevlådan till områdeskontoret på Serenadgatan 28, lägg nycklarna i ett kuvert märkt med namn, adress samt garagets nummer.
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
 
 
På uppdrag av Brf Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »

Garantibesiktningen utav fönster, fönsterdörrar och fasader är nu avslutad.
Vi fick komma in i nästan hälften av lägenheterna och vi tackar er för ett gott samarbete under de senaste månaderna.

VAD HÄNDER NU?

Vi har nu inlett samtal med NCC för att diskutera hur vi ska gå vidare med de punkter som togs upp på garantibesiktningen samt vilka anmärkningar som ska åtgärdas, då inte alla anmärkningar är att anse som fel inom garantin.
 
Vi återkommer så fort vi har mer information.

Med vänlig hälsning
Riksbyggen / Brf Malmöhus 22

Läs hela inlägget »

·        Inventering av cyklar på Brf Malmöhus 22. Skrotfärdiga cyklar, sådana som ser ut att vara ”oanvända” under en längre tid.
 
·        Ca. två veckor efter uppmärkning av cyklar (den28/4) kommer de att omhändertas och anmälas till polisen som upphittad. Om er cykel blivit lappad och ni inte vill att den blir bortforslad, ta bort lappen. Ni kan efter att vi tagit hand om cykeln få tillbaka den mot beskrivning och var den stod parkerad – helst med ramnummer – inom tre (3) månader. Därefter tillfaller cykeln Brf Malmöhus 22.
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
På uppdrag av Brf Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »

På Riksbyggen följer vi noggrant Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer kring spridningen av Coronaviruset. Med omtanke om våra kunder och medarbetare har vi infört följande riktlinjer:
 
Bästa kund!
 
Då smittspridningen av Covid-19 är fortsatt hög kommer vi att fortsätta att jobba som vi gör i dagsläget.
 
Detta innebär att vi endast utför akuta fel i lägenheter tillsvidare.
 
Vad gäller övriga åtgärder, såsom statuskontroller, kommer vi att hålla en nära dialog med er som kunder.
 
Har du/ ni några funderingar angående detta, tveka att inte att höra av dig till oss!
Vänligen
Helena Fremle med personal

Läs hela inlägget »

.Nu har vi haft besiktning/kontroll av det som vi på Riksbyggen tillsammans med er medlemmar anser är en reklamation inom garantin från fasadrenoveringen och fönsterbytet.
Nästa steg är nu att besiktningsmannen ihop med NCC (samt Riksbyggens representanter) behöver besöka lägenheterna igen för att kontrollera att vår reklamation är godkänd eller inte.
 
Det här blir den formella besiktningen så väldigt viktigt att vi får tillträde till lägenheterna. Kan ni inte vara hemma så går det bra att lämna in er nyckel i platskontoret för besiktning dessa dagar.
 
Vi tar nu ledigt fram till påsk men från och med den 6/4 så börjar vi om på nytt.
 
Tanken är då att vi börjar enligt nedan planering:
 
6/4 kl 09:00-16:00 Serenadgatan 30: från vån 17 och sedan arbetar vi oss neråt.
 
6/4 kl 09:00-16:00 Serenadgatan 28: från vån 17 och sedan arbetar vi oss neråt.
 
7/4 kl 09:00-16:00 Serenadgatan 22: från vån 17 och sedan arbetar vi oss neråt.
 
7/4 kl 13:00-16:00 Serenadgatan 24: från vån 17 och sedan arbetar vi oss neråt.
 
Vänligen notera att det inte är alla lägenheter som vi behöver komma på besök utan främst gäller det de lägenheter som vi har noterat reklamationer i.
Sedan kan besiktningsmannen göra ett urval och vilja besöka lägenheter där det inte är noterade reklamationer i också, vi kommer ringa på i sådana fall.
 
Är ni osäkra på om vi har noterat reklamation i er lägenhet så skriv till ricardo.carreno@riksbyggen.se så har jag uppgifter på detta.
VID FRÅGOR SÅ VÄNLIGEN KONTAKTA RICARDO CARRENO ENLIGT NEDAN DÅ JAG ÄR DEN ENDE SOM KAN BESVARA ERA FRÅGOR.
 
Ber om ursäkt för alla dessa brev om besiktning/kontroller som blir av och sedan avbokats utan varsel.
 
Kontakt Riksbyggen är Ricardo Carreno: ricardo.carreno@riksbyggen.se
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen / Brf Malmöhus 22

Läs hela inlägget »

Nu har vi haft besiktning/kontroll av det som vi på Riksbyggen tillsammans med er medlemmar anser är en reklamation inom garantin från fasadrenoveringen och fönsterbytet.
Nästa steg är nu att besiktningsmannen ihop med NCC (samt Riksbyggens representanter) behöver besöka lägenheterna igen för att kontrollera att vår reklamation är godkänd eller inte.
 
Det här blir den formella besiktningen så väldigt viktigt att vi får tillträde till lägenheterna. Kan ni inte vara hemma så går det bra att lämna in er nyckel i platskontoret för besiktning dessa dagar.
 
Vi tar nu ledigt fram till påsk men från och med den 6/4 så börjar vi om på nytt.
 
Tanken är då att vi börjar enligt nedan planering:
 
8/4 kl 13:00-16:00 Serenadgatan 1-17 (udda nummer) med start trapphus 1
 
8/4 kl 13:00-16:00 Serenadgatan 2-18 (jämna nummer) med start trapphus 2
 
9/4 kl 09:00-16:00 Kvartettsgatan 4-56: med start trapphus 4
 
Vänligen notera att det inte är alla lägenheter som vi behöver komma på besök utan främst gäller det de lägenheter som vi har noterat reklamationer i.
Sedan kan besiktningsmannen göra ett urval och vilja besöka lägenheter där det inte är noterade reklamationer i också, vi kommer ringa på i sådana fall.
 
Är ni osäkra på om vi har noterat reklamation i er lägenhet så skriv till ricardo.carreno@riksbyggen.se så har jag uppgifter på detta.
VID FRÅGOR SÅ VÄNLIGEN KONTAKTA RICARDO CARRENO ENLIGT NEDAN DÅ JAG ÄR DEN ENDE SOM KAN BESVARA ERA FRÅGOR.
 
Ber om ursäkt för alla dessa brev om besiktning/kontroller som blir av och sedan avbokats utan varsel.
 
Kontakt Riksbyggen är Ricardo Carreno: ricardo.carreno@riksbyggen.se
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen / Brf Malmöhus 22

Läs hela inlägget »

Som ni har blivit informerade via trappanslag så är det nu dags att börja med fas 1. Det här besöket kommer att fokusera på att stämma av att gamla besiktningsanmärkningar är åtgärdade eller ej. Samt ta upp nya uppkomna synpunkter från er medlemmar som framträtt nu under garantitiden.
Beklagar den korta framförhållningen men vi gör ett försök med att komma till er redan nu på fredag den 26/3 då kalendern öppnade för ett platsbesök med kort varsel. Själva besöket bedöms ta cirka 5-10min beroende på omfattning av noteringar. Vi är tacksamma om vi kan komma in i så många lägenheter som möjligt så det här är ett bonusbesök. Vänligen kontakta Ricardo om frågor och inte mina kollegor på området som ändå inte kan ge er svar.
Det är jättesvårt att säga exakt vilken tid vi kommer till just er lägenhet men vi börjar från Serenadgatan 1-12, så cirka udda trapphus 1-11 fram till 10:00 och jämna trapphus 2-12 fram till lunch.
Det hade varit ypperligt om ni kunde vara hemma den här dagen eller er lämna nyckel på vårt platskontor så hanterar vi nyckeln själva.
Till besöket behöver ni inte flytta på några möbler men gärna att fönsterbänkar är fria då vi vill kolla öppning/stängningsfunktioner på fönster/fönsterdörr.
 
På grund av covid-19 är vi extra försiktiga!

För allas trygghet undviker vi fysisk kontakt och håller avstånd. Detta gör vi av omtanke för både dig/er som kund och för våra medarbetares hälsa.
Om du/ni känner minsta Corona liknande symtom, som lindriga (hosta, feber, halsont) så ber vi dig att snarast kontakta Ricardo Carreno (nedan) så att vi kan planera om vårt arbete för just din lägenhet.
Givetvis följer Riksbyggens medarbetare myndigheternas riktlinjer och är inte på jobbet om vi känner minsta symtom eller är sjuka. Vi kommer naturligtvis bara att gå in din/er lägenheter med personer som känner sig friska och vi är noga med vår handhygien.
Kontakt Riksbyggen är Ricardo Carreno och nås lättast på e-post.
ricardo.carreno@riksbyggen.se
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen / Brf Malmöhus 22
 
Plats för egna anteckningar till oss, vänligen skriv telefonnummer om ni vill att vi kontaktar er. Det går bra att ta en bild och skicka till ricardo.carreno@riksbyggen.se eller lämna in lappen på vårt platskontor. Tack!
 
 

Läs hela inlägget »

Som ni har blivit informerade via trappanslag så är det nu dags att börja med fas 1. Det här besöket kommer att fokusera på att stämma av att gamla besiktningsanmärkningar är åtgärdade eller ej. Samt ta upp nya uppkomna synpunkter från er medlemmar som framträtt nu under garantitiden.
Beklagar den korta framförhållningen men vi gör ett försök med att komma till er redan nu på torsdag den 25/3 då kalendern öppnade för ett platsbesök med kort varsel. Själva besöket bedöms ta cirka 5-10min beroende på omfattning av noteringar. Vi är tacksamma om vi kan komma in i så många lägenheter som möjligt så det här är ett bonusbesök. Vänligen kontakta Ricardo om frågor och inte mina kollegor på området som ändå inte kan ge er svar.
Det är jättesvårt att säga exakt vilken tid vi kommer till just er lägenhet men vi börjar från Kvartettsgatan 28-56 och Serenadgatan 13-18, så cirka trapphus 28-50 under förmiddagen och trapphus 52-56 samt Serenadgatan 13-18 på eftermiddagen.
Det hade varit ypperligt om ni kunde vara hemma den här dagen eller er lämna nyckel på vårt platskontor så hanterar vi nyckeln själva.
Till besöket behöver ni inte flytta på några möbler men gärna att fönsterbänkar är fria då vi vill kolla öppning/stängningsfunktioner på fönster/fönsterdörr.
 
På grund av covid-19 är vi extra försiktiga!

För allas trygghet undviker vi fysisk kontakt och håller avstånd. Detta gör vi av omtanke för både dig/er som kund och för våra medarbetares hälsa.
Om du/ni känner minsta Corona liknande symtom, som lindriga (hosta, feber, halsont) så ber vi dig att snarast kontakta Ricardo Carreno (nedan) så att vi kan planera om vårt arbete för just din lägenhet.
Givetvis följer Riksbyggens medarbetare myndigheternas riktlinjer och är inte på jobbet om vi känner minsta symtom eller är sjuka. Vi kommer naturligtvis bara att gå in din/er lägenheter med personer som känner sig friska och vi är noga med vår handhygien.
Kontakt Riksbyggen är Ricardo Carreno och nås lättast på e-post.
ricardo.carreno@riksbyggen.se
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen / Brf Malmöhus 22
 
Plats för egna anteckningar till oss, vänligen skriv telefonnummer om ni vill att vi kontaktar er. Det går bra att ta en bild och skicka till ricardo.carreno@riksbyggen.se eller lämna in lappen på vårt platskontor. Tack!
 

Läs hela inlägget »

I samtliga garage finns det numera möjlighet att använda våra tvätthallar.
 
Vill du tvätta med varmvatten är antal tvätt tillfällen begränsade till 6 styck per månad per hushåll och det tillkommer en kostnad på 20 kr per tvätt.
 
För att kunna använda varmvatten behöver du kontakta vårt områdeskontor. Vid kontakt får du skriva under ett godkännande om att kostnaden för tvättarna kommer att läggas på din månadsavi.
 
Väljer du att tvätta med kallvatten tillkommer ingen kostnad och antalet tvätt tillfällen är inte begränsade.
 
Användning av tvätthallarna är enbart aktuellt för Er med garageplats.
Vi hoppas att tvätthallarna kommer väl till användning!
 
Ta hand om er och håll er friska!
Vänliga hälsningar
Styrelsen Mhus 22

Läs hela inlägget »

Nu har vi haft syn av inne i lägenheterna inför dem kommande garantibesiktningen som sker i föreningens samtliga byggnader måndag 29/3 samt tisdag 30/3. Synen som gjorts av Riksbyggen personal den senaste veckan ligger som ett underlag till besiktningen vilket medför att där det fanns anmärkningar så behöver vi nu ge formella besiktningsmän tillträde för att bedöma om det är fel eller ej. Några av er medlemmar har fått den här informationen men tyvärr inte alla. Hoppas att ni har stor förståelse för det här korta varslet om besiktningsdag men på grund av rådande omständigheter mellan Riksbyggen och NCC så har vi tyvärr fått ställa om i vår egen planering. Det är väldigt viktigt att besiktningsmännen blir insläppta i de lägenheter som vet med sig att man har anmärkningar. Ni som anser och vet med er att ni inte har några fel utöver spaltventilen/ventilationen i fönstren kan bortse från det här brevet.
Det är tyvärr så att vi inte kan säga när vi kan komma till just er lägenhet men vi ska göra vårt bästa med att försöka anpassa oss och prioritera planerade besök så gott det går. OM ni önskar ett planerat besök så vänligen SKRIV till Ricardo Carreno enligt nedan och inte ringa via felanmälan eller fastighetsskötare för de kan inte hjälpa er. Till besöket behöver ni inte flytta på några möbler men gärna att fönsterbänkar är fria då vi vill kolla öppning/stängningsfunktioner på fönster/fönsterdörr.
 
På grund av covid-19 är vi extra försiktiga!

För allas trygghet undviker vi fysisk kontakt och håller avstånd. Detta gör vi av omtanke för både dig/er som kund och för våra medarbetares hälsa.
Om du/ni känner minsta Corona liknande symtom, som lindriga (hosta, feber, halsont) så ber vi dig att snarast kontakta Ricardo Carreno (nedan) så att vi kan planera om vårt arbete för just din lägenhet.
Givetvis följer Riksbyggens medarbetare myndigheternas riktlinjer och är inte på jobbet om vi känner minsta symtom eller är sjuka. Vi kommer noga med vår handhygien.
Kontakt Riksbyggen är Ricardo Carreno och nås lättast på e-post.
ricardo.carreno@riksbyggen.se
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen / Brf Malmöhus 22
 
 

Läs hela inlägget »

.Container för grovsopor kommer att finnas tillgängliga framför Serenadgatan 28 och Kvartettgatan vid vändzonen.
Fr.o.m. morgonen den 14/04 t.o.m. kvällen 15/04
Nedanstående får inte kastas i containern:
 
·      Elektriska och elektroniska produkter (allting med sladd eller batteri)
·      Farligt avfall (målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material, fordonsbatterier)
·      Produkter med freon (kylskåp, frysboxar)
·      Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor)
·      Däck
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
 
På uppdrag av Brf Malmöhus 22 styrelse

Läs hela inlägget »

Som ni har blivit informerade via trappanslag så är det nu dags att börja med fas 1. Det här besöket kommer att fokusera på att stämma av att gamla besiktningsanmärkningar är åtgärdade eller ej. Samt ta upp nya uppkomna synpunkter från er medlemmar som framträtt nu under garantitiden. Vi kommer till er fredag den 12/3 och själva besöket bedöms ta cirka 5-10min beroende på omfattning av noteringar. Vi kommer vara fyra projektledare från Riksbyggen som kommer till och tanken är att vi synar av varsitt höghus med början klockan 08:00.
Det är jättesvårt att säga exakt vilken tid vi kommer till just er lägenhet men vi börjar från plan 1 och arbetar oss upp i huset men en grov uppskattning är att det tar cirka 30 minuter per plan.
Det hade varit ypperligt om ni kunde vara hemma den här dagen eller er lämna nyckel på vårt platskontor så hanterar vi nyckeln själva.
Till besöket behöver ni inte flytta på några möbler men gärna att fönsterbänkar är helt fria samt att gardiner är borttagna då vi vill kolla öppning/stängningsfunktioner på fönster/fönsterdörr.
 
På grund av covid-19 är vi extra försiktiga!

För allas trygghet undviker vi fysisk kontakt och håller avstånd. Detta gör vi av omtanke för både dig/er som kund och för våra medarbetares hälsa.
Om du/ni känner minsta Corona liknande symtom, som lindriga (hosta, feber, halsont) så ber vi dig att snarast kontakta Ricardo Carreno (nedan) så att vi kan planera om vårt arbete för just din lägenhet.
Givetvis följer Riksbyggens medarbetare myndigheternas riktlinjer och är inte på jobbet om vi känner minsta symtom eller är sjuka. Vi kommer naturligtvis bara att gå in din/er lägenheter med personer som känner sig friska och vi är noga med vår handhygien.
Kontakt Riksbyggen är Ricardo Carreno och nås lättast på e-post.
ricardo.carreno@riksbyggen.se
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen / Brf Malmöhus 22

Läs hela inlägget »

Det närmar sig garantibesiktning av era fastigheter från fasad och fönsterbytes entreprenaden. Den här besiktningen är tvungen att genomföras innan garantitidens utgång som är 2021-03-30.
Till vår hjälp kommer vi att filma fasaderna med hjälp av en drönare och det kommer att göras från tisdag 9/3 och framåt beroende på hur vindarna ligger. Har ni frågor om detta så går det bra att ta nedan kontakt så svarar jag på bästa sätt.
 
Inför garantibesiktningen så kommer vi besöka era lägenheter för uppföljning av fel som ej blivit hanterade samt nya uppkomna synpunkter från er medlemmar som framträtt nu under garantitiden. Separat brev skickas till er via postfacken med närmare information.
 
Kontakt Riksbyggen är Ricardo Carreno och nås lättast på e-post.
ricardo.carreno@riksbyggen.se
 
Med vänlig hälsning
Riksbyggen / Brf Malmöhus 22

Läs hela inlägget »

Storstädning av tvättstugorna startas v.11 16/2.
   Akt städ & service börjar storstädning på Kvartettgatan.

Läs hela inlägget »

Riksbyggen och styrelsen vill börja med att beklaga den tidsödande process och jobbiga situation som uppstått för er medlemmar avseende felavhjälpande efter fönster- och fasadarbetet som slutbesiktigades 2016 och borde varit klart..
 
Stort tack för ert tålamod och engagemang men vi behöver ytterligare er hjälp och förståelse.
 
Processen har och är långdragen mellan Riksbyggen och dåvarande entreprenör (NCC) då Riksbyggen och styrelsen anser att NCC inte har genuin vilja att ta sitt ansvar i att åtgärda felen.
 
Nu är det beslutat att Riksbyggen med Henda Entreprenad AB som entreprenör, kommer att göra en punktinsats och åtgärda kvarvarande anmärkningar från tidigare besiktningar. Vi kommer också att passa på att åtgärda kvarvarande fel som uppstått under garantitiden.
För att göra processen smidig behöver vi få tillgång till samtliga lägenheter vid tre tillfällen, se nedan, och det är av STÖRSTA vikt att ni släpper in oss i era lägenheter vid inbokade tillfällen.
 
Tillfälle 1: Syn i lägenheten för att få fram omfattningen av kvarvarande fel.
Tillfälle 2: Hantverkare på plats som utför själva arbetet.
Tillfälle 3: Besiktning av det utförda arbetet.
 
Vi kommer att dela upp arbetet i olika etapper med adresser som kommer att redovisas och anslås som en tidplan i trapphusen. Det gäller att alla läser de informationslappar som vi fortlöpande sätter upp i trapphusentréer alternativt i respektive postbox.
 
Vi ska komma in i några utvalda lägenheter vid ett par tillfällen i första etappen där vi  testa olika modeller på spaltventilen. Mer information om detta kommer senare.
I huvudsak är det tre moment som, vid tillfälle 2, kommer att åtgärdas i lägenheterna och det är:
 
1. Åtgärda de estetiska felen (fog/målning) samt öppnings-/stängningsfunktioner.
2. Byta ut spaltventilerna och genomföra en OVK (obligatorisk ventilationskontroll).
3. Kontrollera drevningen runt fönster och fönsterdörrar.
 
OBS se löpande information om när vi har för avsikt att börja med tillfälle 1 på just din adress.
 
Vi kommer senare även att åtgärda fel och brister på fasaderna.
 
 
 
Vi måste få tillträde till era lägenheter vilket är ett krav annars kan vi inte avsluta åtgärder anmärkningar + byta spaltventil samt ventilationskontroll. Kommer vi inte in era i lägenheter så får vi ta hjälpa av styrelsen och i förlängningen Kronofogden vilket lägenhetsinnehavaren själv får bekosta, men vi hoppas innerligt på gott samarbete.
 
Den här punktinsatsen gör vi för att få det så bra vi kan för er medlemmar!
 
 
Kontakt Riksbyggen är Ricardo Carreno och nås lättast på e-post.
 
ricardo.carreno@riksbyggen.se
 
 
 
Med vänlig hälsning
 
Riksbyggen / Brf Malmöhus 22

Läs hela inlägget »

Hej

Servicearbete sker på passagesystemet (den 25/1 - 27/1).
Driftstörningar kommer påverka miljöhusets passagesystem. Dörrarna kommer vara låsta.

Under dessa datum (den 25/1 – 27/1) kommer ni få använda miljöhuset vid Serenadgatan 30 (Vid garage G2).

Vid frågor ring felanmälan 0771860860 och fråga efter fastighetsskötarna på Malmöhus 22.

Mvh, Styrelsen Malmöhus 22 genom Swedsecur.

Läs hela inlägget »
loading...

Bullitinen

Arkiv

Senaste nyheter (länk)

Länkar