Viktig information gällande markarbeten i föreningen

Vi vill med detta meddelande göra er uppmärksamma på att föreningens entreprenör från och med den 29 oktober och cirka en månad framåt kommer att utföra spolning och filmning av markledningar för spillvatten och dagvatten på föreningens mark.
Arbetet utförs som en förberedelse inför den kommande reliningen.
Vi ber er vara extra vaksamma för hinder och öppna brunnar i samband med arbetet.
Avspärrningar kommer att sättas upp, men vi ber er som sagt vara extra uppmärksamma.
Med vänlig hälsning
Riksbyggen
Hanna Souresrafil
hanna.souresrafil@riksbyggen.se

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter