DEN 26 MAJ BLIR
TV-UTBUDET HELT DIGITALT
I DENNA FASTIGHET
Ändra till digital-tv redan nu

Nu moderniserar vi tv-erbjudandet till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll.
Den 26 maj går vi över till att sända tv-kanaler helt digitalt med bättre
kvalitet och de analoga kanalerna utgår.
Vad behöver du göra?
Om du tittar analogt idag behöver du ändra till digital-tv på din tv hemma.
Med våra enkla tips på comhem.se/digitalisering kan du ändra redan nu.
Från månadsskiftet mars/april rullar en informationstext
i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten
på din tv vet du att du tittar analogt och behöver
ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din
tv-ruta under april tittar du redan digitalt och behöver
inte göra något.
Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen.
Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.
Läs mer om tv-digitaliseringen och få enkla tips på hur du
ändrar till digital-tv. Använd QR-koden eller gå in på
comhem.se/digitalisering
Information is also available in English, Arabic,
Dari (Persian), Tigrinya and Somali.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter