STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
 verksamhetsåret 1 september 2020 till 31 augusti 2021
 
 

Ekonomi:
-          Fortsatt stabil ekonomin i föreningen. PCB projekt, sanering i mark kvarstår.
-          Elsäkerhet och Status kontroll fortlöper, viktigt för både medlem och förening då förebyggande åtgärder upptäckts i tid.
-          Kostnader för drift stiger årligen som styrelsen inte kan påverka.
-          Kostnader för underhåll granskar styrelsen vilket delvis går att påverka.
-          Styrelsen har tagit beslut att höja grundavgiften med 2% från den 1 januari 2022. 
 
Händelser som pågår eller är utförda under verksamhetsåret:
-          Uppdatering av vårt Aptussystem (för inpassering, taggar, bokning). Är klart.
-          Montering av 45 dörrstängare på tvättstugedörrar i låghus, är ett myndighetskrav, Är klart
-          Installerat varmvatten i 3 tvätthallar Är klart.
-          Elsäkerhet och status-kontroll pågår löpande i området sedan september 2016.
-          Markprover på PCB, riskanalys är skickad till Miljöförvaltningen, avvaktar sanering
-          Det stora byggprojektet fortgår.
 
Viktiga händelser kommande verksamhetsår:
-          Projekt relining av våra liggande avloppsstammar och på stående vobbling (spolning).
-          Status och Elsäkerhetskontroll fortgår löpande.
-          Sanering av PCB i mark, möte med miljöförvaltningen därefter beslut om sanering.
-          Det stora byggprojektet pågår fortfarande med RB och NCC. 
-          Renovering delar av dagvattenledning vid G2
 
Vår miljö:
-          Styrelsen fortsätter att arbeta aktivt för att minska energikostnaderna.
Visionen är att vår förening ska vara en förening med ett långsiktigt tänkande där boende alltid ska ha miljön i fokus. Miljövänliga beslut är viktiga. Att göra förändringar som både är miljövänliga och energibesparande för föreningen och för den enskilde boende påverkar självklart ekonomi för oss alla
 
Du som enskild medlem/boende kan hjälpa till vilket positivt påverkar miljön och föreningens kostnader, det vill säga dina kostnader.
 
Fritidskommittén:
-          Fritidskommitténs verksamheter är: Boule, Dart, Gymmet. Intresset av våra medlemmar att använda gymmet är fortfarande stort vilket är positivt men vi har också Boule, Dart vilket vi hoppas är lika intressant. Styrelsen tackar alla boende för förståelse att gymmet har varit stängt med tanke på Covid-19.
 
Styrelsen tackar alla medlemmar/boende för förtroendet som visats oss under detta verksamhetsår. Styrelsen tackar också er medlemmar för er uthållighet gällande byggprojektet och ser framemot fortsatt gott samarbete.
 
 
Mvh
Styrelsen Brf Malmöhus 22

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter