Information gällande PCB-sanering.

Svensk Kvalitetssanering AB är av Brf. Malmöhus 22 anlitad entreprenör för att sanera PCB-haltig byggfog på er fastighet.
PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska ämnen som om de kommer ut i miljön innebär risker för såväl djurlivet som oss människor.
PCB finns i byggfog, isolerglas, golvmassor och kondensatorer.
Det är lagkrav på att PCB-haltig fogmassa skall saneras och ersättas med en miljömässigt bättre byggfog.
Byggfogen finns på balkongerna och vi kommer att behöva gå genom er lägenhet (med rena kläder) till och från sanering och återfogning. OBS! gäller ej bottenvåning som vi sanerar utifrån!
Arbetet på er balkong tar ca. 2-3 tim.
OBS! Balkongen måste vara tömd på möbler och annat innan vi kommer till er lägenhet.
Om ni inte är hemma så måste nyckel lämnas till arbetsledare innan sanering enligt senare info.

De som jobbar med saneringen kommer att ha heltäckande skyddskläder och helmask, men saneringen är inte farlig för dig som befinner dig i arbetets närhet.
Kraftiga stoftsugar kommer att användas i direkt anslutning till de ytor som knivas och slipas och avfall hålles inlåst och kontrollerat i säkert förvar.

Under arbetet kan det periodvis vara buller från maskiner som vi ber er att ha överseende med.
Arbetet startar 29/11-2021, info kommer närmre inpå när vi ska sanera just er lägenhet.

________________________________________________

För mer information besök: www.kvalitetssanering.se
Entreprenadansvarig: Peter Örnberg 0705-746060
Arbetsplatschef:                                 Magnus Roth 0706-809790

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter