Riksbyggen informerar GÄLLANDE FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR OCH FASADER

Till dig som medlem/boende i Brf Malmöhus 22.

Riksbyggen har handlat upp Sydsverige Entreprenad AB för avhjälpande åtgärder som berör det fönster- och fasadarbete som slutbesiktigades 2016. Arbetet i lägenheterna kommer att påbörjas i månadsskiftet april/maj och förväntas pågå fram till mars 2023.

Avhjälpandet berör alla lägenheter i föreningen och kommer att omfatta följande arbeten:

  • byte av spaltventiler (samtliga lägenheter). 
  • injustering och kanalrensning av ventilationssystemet. 
  • byte av mdf:er i badrum (endast låghusen).
  •  avhjälpande av de anmärkningar/fel som antecknades vid garantibesiktningen 2021. 
  • avhjälpande av kvarvarande felanmälningar inkomna innan mars 2021.
underhåll av fönster och fönsterdörrar i form av smörjning av gångjärn och spanjoletter.

Vi kommer dela upp kommande arbete i olika etapper för att minska störningar för er boende, vi ber att få återkomma med en tidplan. Vidare information om tillgång till era lägenheter annonseras i god tid av entreprenören.
Om ni vet med er att ni kommer vara bortresta längre än två veckors tid måste ni kontakta oss för planering av platsbesöket.

Vänliga hälsningar,
Riksbyggen                                                                                      Sydsverige Entreprenad AB Ibrahim Laham                                                                                Patrik Nilsson ibrahim.laham@riksbyggen.se                                                patrik.nilsson@sydsverigeab.se

I samarbete med styrelsen för Brf Malmöhus 22

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter