Viktig information om månadsavgift(hyra) och föreningens ekonomi & inbjudan medlemsmöte
 

Det har kommit till styrelsens kännedom att det cirkulerar rykten om föreningens ekonomiska läge, kritik mot styrelsens arbete och felaktig information om kostnader som påverkar medlemmars avgift(hyra). Styrelsen önskar besvara en del av den information som spridits nedan:
 
-         Vår förenings ekonomi har jämförts med grannföreningar, speciellt närmsta grannföreningen, och påstående om att våra avgifter är onormalt höga i jämförelse.
o   Man måste jämföra föreningars kommande och utförda underhåll för att rättvist kunna jämföra. Vår förening har gjort stora underhåll och investeringar som andra föreningar snart kommer behöva göra, eller håller på att utföra.
o   Vår förening har också av miljöförvaltningen tvingats till en dyr PCB-sanering som grannföreningarna inte har behövt göra. Att inte genomföra saneringen eller att stoppa den hade inneburit mycket höga böter från miljöförvaltningen.
o   Föreningen arbetar löpande med ekonomin med årlig budget, löpande uppföljning samt bokslut, i samverkan med detta har vi en underhållsplan som stöd till det underhåll som behöver göras, detta tillsammans ger ett underlag till den avgift(hyra)föreningen behöver ta för att klara sig och förvalta föreningen även kommande år.
-         Påstående om att Riksbyggens förvaltningsavtal kostar föreningen 10 891 825kr/år.
o   Detta stämmer inte. Förvaltningsavtalet med Riksbyggen kostar 5 891 825kr enl. senaste årsredovisningen. Detta inkluderar; ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, administration, fastighetsskötsel och fastighetsdrift. Budgeterat för verksamhetsåret 2022/2023 är 6 069 000kr.
-         Påstående om att man med annat förvaltningsavtal kan bespara föreningen på ca 6 500 000kr, och därmed sänka avgifterna
o   När man jämför avtal måste men veta att alternativen innehåller samma sak. Annars jämför man äpplen och päron.
o   Avtal har en bindningstid, först när avtal löper ut kan man omförhandla och jämföra med andra, bryter man ett pågående avtal blir man skylig aktören deras uteblivna intäkt. Avtalet med Riksbyggen kan omförhandlas tidigast 2027.
-         Påstående om att parkeringskort kostar föreningen 300 000kr/år
o   Detta stämmer inte. Kostnad för parkeringskort är senast 2023 25 018 kr.
-         Påstående om att nedskräpning av utemiljön kostar 500 000kr/år
o   Detta stämmer inte. Att plocka skräp utomhus, i trapphus och miljöhus under ordinarie arbetstid ingår i förvaltningsavtalet med Riksbyggen. Endast om det rör sig om miljöfarliga ämnen eller sanitära olägenheter behöver föreningen beställa sanering av städföretag. Kostnad redovisas i årsredovisningen och uppgick senast till ca 80 000kr.
-         Påstående om att föreningen kan hyra ut outnyttjade lokaler samt bygga nya bostäder och lokaler på föreningens mark för att spara/tjäna pengar inom 3 år.
o   Att bygga bostäder eller lokaler är en orimlig åtgärd som kräver enorma kostnader i förberedande arkitektritningar, bygglovshandlingar, planering, ändring av detaljplan och inte minst utförande. Det hade också krävt en helomläggning av föreningens ekonomiska plan, andelstal mm. Återbetalningstiden för att lägga ned några 100- miljoner blir ganska lång, vinst/intäkt kan inte väntas inom 3 år.
o   Ombyggnad av befintliga lokaler är även det kostsamt och kräver bygglov om lokalen ändrar användningsområde. Föreningen kommer inte gå med vinst för en sådan investering inom de närmsta 3 åren med hänsyn till den hyresnivå som råder för området. Extra lokaler är också bra vid underhållsarbeten då man enligt lag behöver tillgodose personalrum till entreprenörer, annars kommer föreningen behöva bekosta bodar vid varje projekt, vilket är kostsamt.
 
Eftersom ovan endast är svar på en del av de rykten styrelsen fått ta del av önskar vi bjuda samtliga medlemmar till ett medlemsmöte, där vi kan besvara ytterligare frågor från er. Medlemsmötet kommer hållas direkt efter extrastämman.
Viktigt att ni först deltar på extrastämman och där gör er röst hörd. Därefter är du välkommen att stanna på medlemsmötet för svar på era frågor!
 
Välkomna till Motetten den 24/10, extrastämman börjar kl 18.00
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter