Förtydligande information.

Extra stämman den 24 oktober blev inställd pga att Rolf Larsson, valde att fortsätta som ordinarie ledamot. I och med det, så föll anledningen till extrastämman.

Informationsmötet blev inställt pga att flera i styrelsen var på ett möte den 19 oktober, efter det har flera av deltagarna insjuknat i covid. Så för att inte riskera att föra smittan vidare, så valde vi att ställa in informationsmötet. Vår avsikt är att hålla ett informationsmöte längre fram, när risken för smittspridning från vår sida är minimal.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Mhus22

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter