Höjning av årsavgiften
(månadsavgiften)

Styrelsen har efter genomgång av budget för 2024 beslutat att öka avgifterna med 5 %.
 
Avgiftshöjningen kommer att gälla from 2024-01-01.
 
Bakgrund till ökningen: De delar som påverkar vår förening väldigt mycket är fortsatta saneringen av pcb som är kostsam och det kommer att kosta ytterligare stora summor under 2024. Vidare så orsakar ökade räntor klart ökade kostnader vid omsättning av lånen som tidigare har kunnat finansieras med låga räntor. Utöver detta så ökar kostnader för sådant som vi är högst beroende av värme, vatten, el och alla andra varor och tjänster vi behöver för att föreningen skall fungera. Styrelsen arbetar även i budgeten med att försöka planera 5 år framåt. Detta sammantaget gör att ovanstående ökning är nödvändig för att föreningen skall ha en hållbar ekonomi.
 
När ni erhåller er månadsavi så kan ni räkna ut hur mycket ökningen blir i kronor för just er lägenhet.
 
Se avgiftsavierna
Specifikation:
Det är endast årsavgiften som ökningen avser. Det innebär att ni endast skall multiplicera den rad i avin som visar årsavgiften. Övriga poster i avin påverkas inte med denna ökning.
                                            

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter