Information till boende om vilka uppdrag och projekt som sker och kommer ske i området  

1. Efter PCB sanering och besiktning utförs åtgärder på staket, överliggare, grind på       låghusens uteplatser. Projektet PCB sanering beräknas avslutas februari 2024.
2. Åtgärd av brandgasventilation i hissarna i 4 höghus enligt krav från Räddningstjänst Syd
3. Utredning av värmestammar, element, ventiler, stigarledningar och Penledare, kompensatorer.
4. Dränering/dagvattenledningarna.
5. Fasadtvätt av höghusen.
6. Asfaltering av G2
7. Ventilationsaggregat i ett höghus / Renovering av entrè partierna i låghus + port-telefoni i låghus

 Med vänlig hälsning
Styrelsen
Brf Malmöhus 22

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter