Viktig information till alla medlemmar om 1 medlems agerande mot styrelsen och föreningen

Under senaste året har styrelsen fått minst 250 mejl, som bland annat innehåller kränkningar, påhopp, falska anklagelser om korruption m.m. De flesta av mejlen är dessutom på flera A-4 sidor som kräver tid och resurs att hantera.
 
Medlemmen har skickat in ansökningar om extrastämma till Bolagsverket och anmält föreningens entreprenör till Miljöförvaltningen. För att dessa omfattande processer skulle hanteras på ett korrekt sätt har styrelsen varit tvingade att anlita en jurist. Detta har i dagsläget kostat föreningens 590 lägenheter över 590,000 kr. Bolagsverket har avslagit ansökningarna om extrastämma. Anmälan till miljöförvaltningen resulterade i att det inte fanns något att anmärka på utan blev tyvärr en stor kostnad för föreningen.  
 
Detta har medfört fler utgifter som drabbar alla medlemmars månadsavgift p.g.a. en enskild medlems agerande.
 
Totalsumman för PCB sanering kommer bli cirka 48 miljoner kr, hade vi sluppit denna kostnad hade vi haft betydligt lägre månadsavgift. Vilket alla nog förstår. Enligt lagkrav har PCB och asbestsaneringen pågått i cirka 9 år. 
 
Styrelsen tillsammans med vår ekonom går regelbundet igenom den ekonomiska
delen och gör sitt yttersta för att hålla kostnaderna nere.
 
 
Malmö 2024-01-26
Styrelsen Mhus22

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter